Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Tylko część obszaru Studencziszko Blato znajdzie się pod ochroną
blato

Macedonia: Tylko część obszaru Studencziszko Blato znajdzie się pod ochroną

Zamiast 10 – 15 hektarów, jak przewidywał plan z 2012 roku, ochroną zostanie objęte 4 – 5 hektarów obszaru bagiennego Studencziszko Blato. Wniosek został zaakceptowany przez rząd, który wysłał już do władz lokalnych polecenie wyznaczenia strefy ochrony ścisłej.

- Z ekologicznego punktu widzenia nie chodzi o odstępstwo od wcześniejszych ustaleń, ale o względy praktyczne. Obszar jest w dużej mierze zdegradowany. Ogromna część Studencziszko Blato to składowisko nielegalnych odpadów, a spora część obszaru stanowi własność prywatną. Założenie jest takie, aby chronić położone nad jeziorem centrum obszaru oraz by wykorzystać je w celach turystycznych – mówi Dejan Panovski z Bilateralnego Komitetu Ochrony Jeziora Ochrydzkiego.

W chwili obecnej nie wiadomo, co stanie się z resztą dawnego bagna, nieoficjalnie mówi się jednak, że zostanie ona przekształcona w strefę turystyczną i zostanie zurbanizowana. Ekolodzy ostrzegają jednak przed niebezpieczeństwami mogącymi wyniknąć z urbanizacji tego niezmiernie ważnego dla ochrony lokalnej fauny miejsca. Może to zagrozić pozycji Jeziora Ochrydzkiego jako obszaru chroniącego światowe dziedzictwo przyrodnicze.

- Przy obecnym tempie urbanizacji zbliżamy się do niebezpiecznych liczb. Niedługo może okazać się, że 50% brzegu jest przekształcona przez człowieka, co zdecydowanie nie będzie korzystne dla Jeziora Ochrydzkiego – mówi Gjoki Zoroski z organizacji ekologicznej „Grasznica”.

Studencziszko Blato, będące nieodłączną częścią ekosystemu jeziora, niegdyś obejmowało powierzchnię 64 hektarów. Dziś została z tego jedynie niewielka część, a według prognoz pod ochroną znajdzie się jedynie 5 hektarów, przez co drastycznie zmniejszy się powierzchnia, od wieków będąca naturalnym siedliskiem wielu rodzimych i endemicznych gatunków roślin, ryb i ptaków.

Źródło: telma.com.mk, kurir.mk

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE