Home / Kultura / Macedonia: Uniwersalna Sala im. Tosze Proeskiego
Uniwersalna Sala

Macedonia: Uniwersalna Sala im. Tosze Proeskiego

Rada Miasta Skopje przyjęła inicjatywę burmistrza Koce Trajanovskiego, zgodnie z którą Uniwersalna Sala ma nosić imię jednej z największych macedońskich gwiazd muzyki pop, Tosze Proeskiego.

Kilka dni temu Trajanovski zaproponował, aby Uniwersalna Sala nosiła imię tragicznie zmarłego piosenkarza, ponieważ – jak wyjaśnił – Proeski nadal jest największą rodzimą gwiazdą muzyki, a jego popularność wykracza poza granice Macedonii. Piosenkarz znany jest także w innych krajach bałkańskich. Jego twórczość, zdaniem burmistrza Skopja, zostawiła niezatarty ślad na muzycznej scenie i połączyła wiele pokoleń jego wielbicieli.

Jedyną osobą, która głosowała przeciw nadaniu obiektowi imienia piosenkarza była Esma Redżepova. Artystka powiedziała, że jego imieniem ochrzczonych zostało już wiele ulic, fontann i mostów, a w Macedonii są również inny ważni twórcy.

Zgodnie z przyjętymi wcześniej planami Uniwersalna Sala ma nie tylko otrzymać nową nazwę, lecz także zmienić wygląd. Obiekt zostanie gruntownie przebudowany. Nowy budynek ma być dwa razy większy i liczyć od 2500 do 3000 miejsc siedzących. Kształtem będzie przypominał jajo. W jego wnętrzu znajdzie się m.in. mała sala przeznaczona do kameralnych występów i przestrzeń administracyjna.

Źródła: sitel.com.mk, utrinski.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE