Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Ustawa o mobbingu w przygotowaniach

Macedonia: Ustawa o mobbingu w przygotowaniach

Macedoński rząd we współpracy z Sojuszem Związków Zawodowych Macedonii (SSM) rozpoczął przygotowania nad nową ustawą dotyczącą ochrony pracownika przed prześladowaniami i znęcaniem psychicznym w miejscu pracy, tzw. mobbingiem.

Rząd pokłada w ustawie nadzieję na polepszenie wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami w macedońskich miejscach pracy – poinformował rzecznik rządu Aleksandar Gjorgjiev. Podkreślił również, że ustawa da możliwość nie tylko większej ochrony pracownika, ale także wpłynie na jego motywację do pracy, kreatywność i produktywność. W konsekwencji pozwoli osiągnąć harmonię nie tylko pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, ale także między samymi pracownikami. Taki stan rzeczy zaowocuje sprawną realizacją wspólnych celów i interesów danej firmy.

Praca nad ustawą będzie miała charakter debaty, którą poprowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Organizacją Pracodawców, według unijnych standardów tzw. „dobrych praktyk”. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą propozycje przedstawione przez macedońskie związki zawodowe.

Prawo do ochrony przed mobbingiem istnieje w Macedonii od 2009 roku. Reguluje je rozporządzenie, zapisane w Kodeksie Pracy (ZRO). Na jego podstawie do roku 2012 wykryto 30 przypadków mobbingu w macedońskich zakładach pracy. Postępowania w tych sprawach toczą się przed Komisją ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Bardzo mały wkład w rzeczonej sprawie ma ochrona sądowa.

Nowa ustawa o mobbingu prawdopodobnie wejdzie w życie w lutym 2013 r. i będzie obowiązywała zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym.

Źródło: dnevnik.com.mk, vecer.com.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE