Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Macedonia: VMRO-DPMNE przedkłada propozycję nowej ustawy lustracyjnej

Macedonia: VMRO-DPMNE przedkłada propozycję nowej ustawy lustracyjnej

Rządząca partia VMRO-DPMNE przedłożyła propozycję nowej ustawy lustracyjnej, która przewiduje publikację nazwisk szpiegów i dowodów ich współpracy ze służbami bezpieczeństwa, w okresie od 1944 do 2006 r. Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie obecnie funkcjonującej o listę obywateli, którzy nabyli kapitał w przedsiębiorstwach z udziałem Skarbu Państwa, na podstawie Ustawy przekształceniu przedsiębiorstw z kapitałem społecznym, a także o dziennikarzy prywatnych mediów i przedstawicieli wspólnot religijnych.

Jeśli proponowana ustawa zostanie przyjęta, każdy obywatel Macedonii będzie mógł zażądać sprawdzenia jakiegokolwiek innego obywatela, czy nie był współpracownikiem tajnych służb. Propozycja VMRO-DPMNE pojawia się w czasie, gdy oczekiwana jest wciąż decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który 25 stycznia br. rozpoczął procedurę weryfikacji zgodności obecnej ustawy lustracyjnej (dwukrotnie nowelizowanej) z Konstytucją Macedonii. Zgodnie z decyzją Trybunału, w chwili obecnej, wszystkie działania lustracyjne zostały wstrzymane.

Propozycja nowej ustawy zakłada ograniczenia wobec sprawowania funkcji publicznych i dostępu do dokumentów opatrzonych klauzulą tajności, przez osoby które uznano za współpracowników służb. Przewiduje ona także publiczne ujawnienie nazwisk współpracowników. Sprawdzenia będzie mogła domagać się każda osoba fizyczna, na własny wniosek. Dokonać tego będą mogli także ich krewni w pierwszej linii, jak również osoby działające w ich imieniu na podstawie pełnomocnictwa notarialnego. Osoby trzecie będą mogły złożyć wnniosek, a weryfikacją zajmie się wówczas Komisja Weryfikacji Faktów (KVF).

Lustracja ma objąć okres do 2006 r. to jest, do czasu przyjęcia Ustawy o wolnym dostępie do informacji publicznej.

Źródło: utrinski.com.mk, dnevnik.com.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE