Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: W rejonie Strumicy odkupiono 2300 ton tytoniu

Macedonia: W rejonie Strumicy odkupiono 2300 ton tytoniu

 

W punktach skupu tytoniu „Strumica tabak” w ostatnich dniach zostały odkupione ostatnie ilości tytoniu z rejonu Strumicy.

W przeciwieństwie od ubiegłego roku, gdy skupowi tytoniu towarzyszył szereg problemów, a sezon zakończył się dopiero w maju, w tym roku wszystko przebiegło zgodnie z planem.

W tym sezonie z producentami tytoniu zawarto 6 tys. umów, w wyniku czego odkupiono 2300 ton tytoniu. Niestety większa niż rok temu ilość plonów została oceniona jako tytoń niższej klasy, przez co ceny wahały się od 150 do 155 MKD/kg (10,02 – 10,35 PLN/kg). Przed zawarciem umów na kolejny rok, prezes Stowarzyszenia Tytoniowego „Żółte Złoto” będzie starał się wynegocjować wzrost cen dla tytoniu trzeciej klasy o 10-20%.

Producenci ze Strumicy pozytywnie oceniają wcześniejszy odkup w październiku i listopadzie, ponieważ dzięki otrzymanym pieniądzom spłacili część swoich długów. Na wcześniejszym odkupie skorzystały również towarzystwa skupujące, które przygotowały specjalny kalendarz skupu, dzięki któremu uniknięto zatorów, które zwykle towarzyszyły skupowi w szczytowym okresie (grudzień – styczeń).

 

Źródło: daily.mk

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE