Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia wdraża zewnętrzny system kontroli ochrony danych osobowych

Macedonia wdraża zewnętrzny system kontroli ochrony danych osobowych

W Macedonii rozpoczęto działania zmierzające do wprowadzenia systemu zewnętrznej kontroli ochrony danych osobowych. Temu zagadnieniu została poświęcona Międzynarodowa Konferencja, pt. „Modernizacja przepisów kontroli ochrony danych osobowych”, która odbyła się z inicjatywy macedońskiego Generalnego Inspektora Danych Osobowych (DZLP) we współpracy z organem Komisji Europejskiej – Biurem Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX).

Tematem spotkania było: sprawowanie kontroli nad ochroną danych osobowych przez odpowiednie organy nadzoru, prezentacja przepisów i zaleceń tzw. „dobrych praktyk” w ramach poruszanego zagadnienia. Dyskutowano również na temat dotychczasowej realizacji systemu ochrony danych osobowych w Macedonii oraz możliwymi kierunkami jego ulepszania.

– Zewnętrzna kontrola ochrony danych osobowych jest bardzo ważna dla Republiki Macedonii. Pozwoli ona zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, a w szczególności korporacjom opartym na systemach informatycznych, których jest coraz więcej. DZLP, korzystając z hiszpańskich i holenderskich doświadczeń, przedstawiło uzupełnienie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych o przepisy, które odnoszą się do przeniesienia części obowiązków z organów państwowych na prywatne, wyjawił podczas otwarcia konferencji dyrektor DZLP, Dimitar Georgievski.

Do nowych przepisów będą musiały dostosować się macedońskie zakłady pracy, w szczególności duże firmy, które są najbardziej zainteresowane ochroną, nie tylko danych osobowych w swoich miejscach pracy, ale również usług, które oferują klientom. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i innymi aktami prawnymi, rzecz dotyczy przede wszystkim banków, agencji ubezpieczeniowych oraz firm oferujących usługi medyczne i edukacyjne.

Źródło: utrinski.com, kapital.com.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE