Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Więcej towarów bez cła

Macedonia: Więcej towarów bez cła

Od 1.01.2013 r. w Macedonii zostały wprowadzone zmiany dotyczące opłat celnych. Zmniejszono lub zniesiono akcyzę na materiały wykorzystywane do produkcji części samochodowych, folii polietylenowych, obrabiarek, kolejowych wagonów towarowych i autobusów. W ten sposób rząd macedoński pragnie realizować plan rozwoju i pomocy dla pięciu gałęzi przemysłu.

Zmiany stawek celnych, w odniesieniu do wyżej wymienionych towarów, wynikają z potrzeby polepszenia warunków dla rozwoju gospodarki macedońskiej, rozwoju przemysłu i rozszerzenia eksportu.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w stawkach celnych to:

– zniesiono 15% stawki na okładziny i klocki hamulcowe, materiały cierne i inne produkty wykonywane z żelaza przez macedońskie fabryki, będące podwykonawcami dużych firm motoryzacyjnych nastawionych na eksport;

– zmniejszono cło o 5 % i więcej na ponad 105 produktów, przede wszystkim obrabiarek;

– zmniejszono cło  dla przemysłu transportowego: cła na autobusy i minibusy z pierwszej kategorii zmniejszono z 10 % na 5 %, a te z drugiej kategorii zmniejszono z 15 na 5 %; cła na wagony i cysterny, które wynosiły 4 % zostały zniesione;

– zniesiono cło na folie polietylenowe, które są częściowo wykorzystywane w przemyśle spożywczym i drukarskim w aparacie kopiarki.

W wyniku zmniejszenia i zniesienia niektórych ceł przewiduje się, że budżet macedoński
w przyszłym roku uzyska dodatkowe około 30 mln MKD. Przyniesie to prawdopodobnie zwiększenie i ulepszenie aktywności ekonomicznej w Republice Macedonii.

Należy dodać, że dotąc rząd macedoński każdego roku uzgadnia taryfy celne na kolejny rok zgodnie ze zobowiązaniami wobec Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Unii Europejskiej (UE). Dotychczasowa taryfa, była ustalona zgodnie z protokołem w sprawie przystąpienia Republiki Macedonii do WTO w okresie przejściowym od 2003 do 2012 roku i została zakończona. Obecne zmiany w ustawie o taryfach celnych, wynikają z decyzji rządu macedońskiego i macedońskiego związku przedsiębiorców.

Źródło: 24vesti.mk, kajgana.com.

About Justyna Irla

KOMENTARZE