Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Wizyta Trajko Veljanoskiego w Warszawie

Macedonia: Wizyta Trajko Veljanoskiego w Warszawie

Przewodniczący Parlamentu Republiki Macedonii, Trajko Veljanoski, będzie uczestniczył w odbywającej się dzisiaj oraz jutro w Warszawie Konferencji Przewodniczących Parlamentów Krajów Unii Europejskiej.

Do udziału w niej został zaproszony przez Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Ewę Kopacz oraz Marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza.

W konferencji weźmie udział 28 przewodniczących i wiceprzewodniczących parlamentów krajów UE oraz stojący na czele Parlamentu Europejskiego, Martin Schulz oraz Miguel Angel Martinez.

Trajko Veljanoski, zgodnie z zapowiedziani, podejmie w trakcie spotkania następujące tematy: „Kryzys jedności europejskiej, jak mu zaradzić?”, „Kontrola parlamentarna poprzez wspólną politykę zagraniczną w zakresie bezpieczeństwa i obronności”, „Parlament, opinia publiczna i media”.

W ramach konferencji Przewodniczący Veljanoski odbędzie również spotkania dwustronne ze swoimi odpowiednikami, kierującymi pracami parlamentów w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Źródło: kurir.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE