Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia wśród państw z największą liczbą emigrantów

Macedonia wśród państw z największą liczbą emigrantów

Bank Światowy ogłosił, że do końca 2010 roku z Macedonii wyemigrowało 447 tys. obywateli, czyli 21,9% ogółu ludności mieszkającej w kraju. Sprawiło to, że państwo uplasowało się na 23 miejscu wśród 25 krajów, z których corocznie wyjeżdża najwięcej ludzi. Macedonia znalazła się między innymi w towarzystwie Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (skąd pochodzi najwięcej emigrantów, bo aż 68,3%), Niezależnego Państwa Samoa, Saint Lucii oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Z regionu towarzyszy jej Albania z 45,4% emigrantów oraz Bośnia i Hercegowina z 38,9%. Bank Światowy stwierdził, że Macedończycy przenoszą się przede wszystkim do Włoch, Niemiec, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Francji i Kanady.

Powyższe liczby potwierdzają tylko badania przeprowadzone przez „Kapital” na fali emigracji z Macedonii w ciągu ostatnich 15 lat. Tygodnik ogłosił, że 176,423 obywateli Macedonii regularnie korzysta z czasowego pobytu w krajach Unii Europejskiej, a od 1998 roku 56,506 otrzymało obce obywatelstwo. Jak podaje „Kapital”, w co najmniej 10 macedońskich gminach brakuje 50% mieszkańców. Trudno natomiast powiedzieć, ile osób emigrowało nielegalnie, jednak według tygodnika dane, które podał Bank Światowy są najprawdopodobniej rzeczywiste.    

Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie posiadają żadnych danych na temat tego, ilu obywateli Macedonii emigrowało z państwa oraz ilu z nich żyje za granicą na stałe, a ilu tymczasowo. Na pytanie zadane przez „Kapital” przedstawiciele obu instytucji odpowiedzieli, że nie istnieją narzędzia, które umożliwiałyby obliczenie tych liczb.

Vasil Naumov, dyrektor Agencji ds. Emigracji powiedział, że w przypadku emigrantów bardzo trudno jest podać konkretne liczby, ponieważ mówi się wtedy o więcej niż 10 państwach na świecie. Według niego nie wiadomo jeszcze, czy mamy do czynienia z emigracją czy powrotem z emigracji.  

- Posiadamy informację o 430 tys. Macedończyków znajdujących się poza granicami kraju, ale nie zdziwi mnie, jeśli ich prawdziwa liczba wynosi więcej niż 2 mln. W przyszłości postaramy się sporządzić statystyki, obejmujące przynajmniej tych, którzy są obywatelami kraju i są mniej lub więcej niż rok nieobecni na terenie Macedonii. W ten sposób przekonamy się, czy Macedończycy emigrują, czy emigranci powracają – podkreśla Naumov.    

Według niektórych ustaleń zawartych w stworzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Strategii Rozwoju Demograficznego 2008-2015 Macedonia do 2025 roku będzie miała mniej niż 2 mln mieszkańców. Liczba młodzieży do lat 14 spadnie do 14,4% w roku 2030 (z 33,2% w roku 1994), a z każdym kolejnym rokiem z kraju bezpowrotnie będzie emigrowało około 15 tys. osób. Macedonia w 2050 roku będzie liczyła nie więcej niż 1,746 mln mieszkańców. Ministerstwo sugeruje, że zmiany w edukacji, sytuacji zdrowotnej i przede wszystkim zmiana modelu ekonomicznego oraz dynamiczny wzrost PKB mogą poprawić statystyki, jeśli nie w pełni je zmienić. Nigdzie jednak nie napisano, w jaki sposób osiągnąć ten rozwój. Stwierdzono jedynie, że aby poprawić sytuację demograficzną, średni wzrost gospodarczy i średni wzrost płac w roku 2012 i 2013 powinien przekraczać 6%.  

Źródła: kapital.mk, plusinfo.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE