Home / Gospodarka / Macedonia: Wzrost pensji netto w marcu br.
pari - netpress.com.mk

Macedonia: Wzrost pensji netto w marcu br.

Średnia pensja netto w marcu bieżącego roku wyniosła 21 294 MKD (ok. 344 EUR), a brutto 31 185 MKD (ok. 503 EUR). W porównaniu do tego samego miesiąca w roku poprzednim jest wyższa o 1%. Wzrost ten, jak ogłosił Państwowy Urząd Statystyczny, wynika przede wszystkim ze zwiększenia się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w transporcie i gospodarce magazynowej (o 6,9%), ochronie zdrowia i opiece społecznej (o 4,1%), gospodarce odpadami komunalnymi oraz zaopatrzeniu w wodę (o 3,9%).

Wzrost wynagrodzenia netto w porównaniu do zeszłego miesiąca bieżącego roku odnotowano w górnictwie (o 6,1%), budownictwie (o 6%) oraz sektorze informacji i komunikacji (o 29,9%).

W marcu 2013 roku 2,6% pracowników nie otrzymało pensji.

Źródła: kurir.mk, plusinfo.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE