Home / Gospodarka / Macedonia: Wzrost średniej miesięcznej pensji w sierpniu br.
Denari

Macedonia: Wzrost średniej miesięcznej pensji w sierpniu br.

Średnia miesięczna pensja netto w Macedonii w sierpniu 2013 roku wyniosła 21 108 MKD (ok. 341 EUR), podał Państwowy Urząd Statystyczny.

W porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 7%.

Wzrost pensji wynika ze zwiększenia wynagrodzenia w transporcie i gospodarce magazynowej o 7%, oraz górnictwie i kopalnictwie o 5,6%.

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto na pracownika w porównaniu do lipca bieżącego roku odnotowano w zaopatrzeniu w wodę i gospodarce odpadami komunalnymi (o 4,7%), zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze (o 3,8%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 3%).

W porównaniu do sierpnia ubiegłego roku zmniejszyła się liczba osób, które nie otrzymały żadnego wynagrodzenia. W sierpniu 2012 roku 2,5% pracowników nie dostało pensji, w roku 2013 zaś tylko 1,5%.

Źródła: kurir.mk, stat.gov.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE