Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Wzrost zysków spółki „Beton”

Macedonia: Wzrost zysków spółki „Beton”

Firma budowlana „Beton” ze Skopja ogłosiła roczne sprawozdanie z działalności, z którego wynika, że zyski przedsiębiorstwa wzrosły w ubiegłym roku o 14%, z 30 975 819 MKD (2 115 143 PLN) w 2010 r. do 35 384 630 MKD (2 416 193 PLN) w 2011 r. O tym, że miniony rok był dla firmy szczęśliwy, świadczą łączne przychody, które w roku ubiegłym wyniosły 2 584 393 325 MKD (176 471 909 PLN), czyli o 14% więcej niż w 2010 r. Dodatni bilans jest przede wszystkim wynikiem intensywnej pracy nad projektami, w które inwestuje zarówno państwo, jak i lokalne samorządy.

Firma w 2011 r. pracowała m.in. nad takimi obiektami jak nowy budynek administracyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, budynek administracyjny prokuratury, pomniki i fontanny w Skopju i okolicznych gminach, stadion narodowy „Filip II Macedoński”, elektrownie wodne „Sveta Petka” i „Zletovica”, winnica Stobi, mleczarnia Radovo czy wielopoziomowy garaż przy gmachu skopijskiego sądu.

Firma spodziewa się w kolejnych latach jeszcze lepszych rezultatów. Na 2012 rok ma zawarte umowy o łącznej wartości 2 877 679 419 MKD (196 498 565 PLN), a na 2013 i 2014 r. zawarto już umowy na kwotę 2 677 372 600 MKD (182 820 876 PLN). Firma, istniejąca na rynku od 1947 r. w ciągu ostatniego roku zatrudniła 1088 osób i zbudowała 75% obiektów przemysłowych w Macedonii oraz 2 mln m² powierzchni mieszkalnych.

 

Źródło: build.mk, time.mk

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE