Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia z najwyższym wzrostem gospodarczym wśród krajów byłej Jugosławii – MFW

Macedonia z najwyższym wzrostem gospodarczym wśród krajów byłej Jugosławii – MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w najnowszym raporcie prognozuje, że w tym roku wzrost gospodarczy w Macedonii wyniesie 2%, a w przyszłym 3,2%. Według prognoz tej międzynarodowej instytucji finansowej inflacja w 2012 roku oraz w roku 2013 wyniesie tam 2%.

MFW w prognozie dla państw byłej Jugosławii sugeruje, że wzrost PKB wyniesie 0,5% w tym roku, 1% w roku 2013, a inflacja  między 2,2% a 2,4%.

Fundusz przewiduje, że w roku 2012 wzrost gospodarczy w Serbii wyniesie 0,5%, w Czarnogórze 0,2%, w Bośni i Hercegowinie prognozuje stagnację, a w Chorwacji spadek PKB o 0,5%. Spadek o 1% przewidywany jest także w Słowenii.

Prognozy na rok 2013 mówią z kolei, że wzrost w Serbii wyniesie 3%, w Czarnogórze 1,5%, w Słowenii 1,4% a w Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji 1%.

Źródło: kurir.mk, telma.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE