Home / Bałkany / Macedonia: Zmiana ustawy o obowiązkowych składkach ubezpieczeń społecznych
pari-5005

Macedonia: Zmiana ustawy o obowiązkowych składkach ubezpieczeń społecznych

Partia polityczna VMRO-DPMNE zgłosiła do parlamentu propozycję zmiany ustawy o obowiązkowych składkach ubezpieczeń społecznych. Sprawa dotyczy osób pracujących na umowę zlecenie, które zarabiają ponad 9.500 denarów miesięcznie. Od 1 stycznia 2015 roku za takie osoby, nie ważne czy są zatrudnione, firmy muszą płacić składki przy rozliczeniach podatkowych.

- Po długich konsultacjach z odpowiednimi instytucjami państwowymi oraz po głębokiej analizie wszystkich aspektów i obserwacji wielu obywateli, organizacji i przedsiębiorstw, partia przygotowała propozycję, która odpowiadałaby na wszystkie żądania, a jednocześnie nie traciła głównego celu i była zgodna z poprzednimi nowelizacjami ustawy – twierdzą przedstawiciele VMRO-DPMNE.

Partia uważa, że najnowsze zmiany i uzupełnienia doprecyzują i ułatwią warunki opłacania składek na podstawie umowy zlecenie, o dzieło lub innych umów, których skutkiem jest kompensata:

- Osoby, których dochód z zatrudnienia (umowa o pracę) i te, które otrzymują emeryturę, są zwolnione z płacenia podatku, o ile dodatkowy przychód w okresie miesięcznym z tytułu umowy zlecenie, o dzieło itp. jest mniejszy niż średnia miesięczna netto wynagrodzenia w poprzedzającym roku według Urzędu Statystycznego (około 21300 denarów). Te osoby będą płacić podatek jedynie wtedy, gdy ich przychody przekroczą próg 21300 denarów, ponieważ zostały już one uwzględnione w systemie ubezpieczeń społecznych;
a) przykład: Jeżeli pracownik lub emeryt osiągnie dodatkowy dochód 27.000 denarów, to zapłaci podatek za różnicę ponad średnią wysokość wynagrodzenia, czyli tylko do wysokości (różnica) 5700 denarów.

- Osoby, które nie mają stałego zatrudnienia, a które osiągają zyski z tytułu umowy zlecenie, umowy o dzieło itp. są zwolnione z płacenia podatku, o ile ich zarobki nie przekraczają minimalnej wysokości wynagrodzenia (według Urzędu Statystycznego jest to 9590 denarów). Celem jest ochrona interesu osób, za które żadna firma nie płaci składek emerytalnych i zdrowotnych;
b) przykład: Jeżeli osoba niezatrudniona zarobi 1500 denarów, to składka będzie naliczana od wysokości różnicy od płacy minimalnej, czyli w tym przypadku 5410 denarów.

- W obu przypadkach ułatwieniem jest to, że składki płaci się od kwoty, która przekracza próg 9590 denarów miesięcznie (osoby zatrudnione m.in. na umowę zlecenie) lub 21300  (pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę i emeryci).

- Granica miesięcznej średniej płacy netto przy opłacaniu składek będzie miała zastosowanie do momentu wejścia Republiki Macedonii do Unii Europejskiej. Po przystąpieniu do UE, osoby zatrudnione na umowę o pracę i emeryci, będą płacić składki od dochodów z dodatkowej pracy od kwoty przekraczającej próg minimalnego wynagrodzenia.

- Jeśli pracownik osiąga dodatkowe przychody na podstawie umowy z tym samym pracodawcą (wkluczając w to członków jego rodziny), to w tym przypadku składki będą wypłacane w pełnej wysokości dochodów uzyskanych na podstawie umowy. Celem tego rozwiązania jest to, aby zapobiec nadużyciom pracodawców, którzy rejestrują pracowników na najniższe wynagrodzenie i płacą minimalne składki, a faktycznie płacą im więcej poprzez dodatkowe kontrakty, które nie liczą się do emerytury. Rozwiązanie to jest w interesie pracowników.

- W celu osiągnięcia większej sprawiedliwości, zmiany do ustawy znoszą ograniczenie najwyższej podstawy obliczania i płacenia składek w oparciu o wynagrodzenia, jak i od dochodów z umów zlecenie, umów o dzieło lub innej umowy, która określa kompensatę za wykonaną pracę.

- Nowe ustalenia wejdą w życie w momencie zatwierdzenia przez rząd i ze względu na to, że są korzystne dla obywateli, będą miały zastosowanie do obliczania składek od dochodów uzyskanych już w styczniu 2015 roku, przez wyrównanie.

- Termin składania wniosków, aby te zmiany zaczęły obowiązywać natychmiast, upływa 25 lutego 2015.

Biorąc pod uwagę, że propozycja pochodzi od partii rządzącej, która ma większość w parlamencie, jest to więcej niż pewne, że ustawa zostanie przyjęta.

Źródło: novatv.mk

About Emilia Polak

Studiuję Etnologię i Antropologię Kulturową na UW, badania terenowe prowadziłam w Macedonii. Od 8 lat pracuję w amatorskim teatrze "Piąty Wymiar".
KOMENTARZE