Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia została członkiem Rady Praw Człowieka ONZ
faktor.mk

Macedonia została członkiem Rady Praw Człowieka ONZ

177 głosów za w tajnym głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ przesądziło o nadaniu Macedonii członkostwa w Radzie Praw Człowieka ONZ na lata od 2014 do 2016.

Rada Praw Człowieka ONZ to najwyższy międzynarodowy organ zajmujący się promowaniem poszanowania praw człowieka oraz gwarancji podstawowych wolności. Macedonia spełniła wszystkie wymagania jakie stawiane są kandydatom na członków Rady, dzięki czemu została dopuszczona do udziału w głosowaniu.

Podczas niedawnego Zgromadzenia Ogólnego ONZ Minister Spraw Zagranicznych Macedonii Nikola Poposki zaznaczył, że zajęcie miejsca w Radzie jest największym priorytetem polityki zagranicznej Macedonii w ostatnim czasie. Poposki podkreślił, że jest to pierwsza możliwość współtworzenia przez Macedonię organu tego rodzaju i zarazem pierwsza możliwość przyczynienia się do promocji praw człowieka na Świecie. Minister wyraził nadzieję, że Macedonia będzie wartościowym i znaczącym członkiem Rady.

Obok Macedonii przedstawicielem Europy Wschodniej była również Rosja, która również otrzymała wystarczające poparcie w głosowaniu, pomimo ostrej krytyki organizacji broniących praw człowieka.

Pozostałe kraje, które otrzymały mandaty to: Chiny, Arabia Saudyjska, Kuba, Francja, Wielka Brytania, Algieria, Wietnam, RPA, Maroko, Namibia, Malediwy i Meksyk.

Źródła: kajgana.com, faktor.mk

KOMENTARZE