Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Zwiększa się liczba doktorów nauk

Macedonia: Zwiększa się liczba doktorów nauk

Według Państwowego Urzędu Statystycznego w 2011 roku tytuł doktora uzyskało w Macedonii 197 osób, czyli o 25,5% więcej niż rok wcześniej. Doktorat obroniło więcej kobiet niż mężczyzn (104 osoby, czyli 52,8%). Największy odsetek (53,8%) osób obroniło pracę z nauk społecznych, 15,2% zdobyło tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych, 11,7% z nauk humanistycznych, pozostali zaś w dziedzinach przyrodniczo-matematycznych, technicznych i biotechnologicznych. Największy odsetek (48,7%) doktorów nauk w 2011 roku pracował w szkolnictwie.

Źródło: kurir.mk, mkd.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE