Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Macedońska gospodarka jest stabilna – Dimitar Bogov

Macedońska gospodarka jest stabilna – Dimitar Bogov

Prezes Narodowego Banku Republiki Macedonii, Dimitar Bogov, podczas wygłoszonego przez siebie wykładu pt. „Utrzymanie stabilności makroekonomicznej i wzrostu gospodarczego w warunkach kryzysu zadłużenia w strefie euro” stwierdził, że obecnie największym wyzwaniem jest europejski kryzys zadłużenia, o którym z uwagą śledzi wiadomości. Prezes spodziewa się jednak, że pomimo europejskiego kryzysu wzrost gospodarczy w Macedonii wyniesie w tym roku ok. 2,4%.

– Macedońska gospodarka będzie mniej narażona na skutki kryzysu, ponieważ w tym momencie osiągnęła ona stan względnej równowagi. W 2008 roku nasza gospodarka była niestabilna, wzrost akcji kredytowej wyniósł powyżej 30%, co spowodowało dużą konsumpcję prywatną, a także duży deficyt obrotów bieżących przekraczający 13% PKB. W tym momencie wszystkie te problemy nie istnieją, deficyt obrotów bieżących jest mniejszy niż 3% PKB i nie ma wysokiej prywatnej konsumpcji. Tak więc kryzys, który trwa w UE nie spowoduje zakłóceń w gospodarce Macedonii – powiedział Bogov.

Zapytany, czy kurs denara może ulec zmianie z powodu zmniejszenia eksportu macedońskich towarów, Bogov zauważył, że Narodowy Bank Republiki Macedonii prowadził i dalej prowadzi politykę stabilnego kursu walutowego, która w ciągu ostatnich 15 lat dała dobre rezultaty w postaci utrzymania stabilności makroekonomicznej.

 

Źródło: sky.mk, kurir.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE