Home / Kultura / Literatura / Macedoński kandydat do nagrody Balkanika
Madzunkov-Balkanika - telegraf.mk

Macedoński kandydat do nagrody Balkanika

Powieść pt. „Pticite od lanskite gnezda” („Птиците од ланските гнезда”), której autorem jest Mitko Madżunkov, została nominowana do literackiej nagrody Balkanika za rok 2012. Decyzję o wyborze macedońskiego kandydata podjęło jury w składzie: Elizabeta Szelev, Aleksandar Prokopiev i Natasza Avramovska. W tym roku w konkursie startowało siedem powieści, a obok utworu Madżunkova do ścisłego finału weszły także książki „Zad agolot” („Зад аголот”) Tomislava Osmanila i „Drsko crven karmin” („Дрско црвен кармин”), której autorką jest Jagoda Mihajlovska-Georgiev.

Powieść „Ptice od lanskite gnezda” stanowi według komisji wzruszające świadectwo przeplatających się ze sobą ludzkich losów. Akcja utworu rozgrywa się w ciągu jednego dnia 1986 roku w największej bałkańskiej metropolii – Belgradzie. Bohaterowie są symbolicznie powiązani z jednym niefortunnym wydarzeniem  z niedawnej historii – katastrofą jądrową w Czarnobylu. Zdarzenie to staje się metaforą dalszego rozpadu, kompleksowej awarii, która w sposób nieodwołany zmieni postrzeganie rzeczywistości nowej Europy.

Madżunkov podziękował jury oraz wydawnictwu Magor, które zorganizowało wybory macedońskiego kandydata i skromnie powiedział, że z gratulacjami trzeba poczekać do rozstrzygnięcia konkursu, ponieważ to dopiero nominacja.

Wybór książki, która otrzyma nagrodę odbędzie się w Albanii na przełomie listopada i grudnia. W wydarzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele siedmiu krajów członkowskich Fundacji Balkanika: Macedonii, Serbii, Albanii, Grecji, Bułgarii, Turcji i Rumunii. Nagroda po raz pierwszy przyznana została w 1997 roku serbskiemu pisarzowi Dawidowi Albahariemu.

Źródła: novamakedonija.com.mk, utrinski.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE