Home / Gospodarka / Macedońskie produkty będą podbijały nowe rynki

Macedońskie produkty będą podbijały nowe rynki

g_ajvar - kurir

Władze Macedonii podjęły działania zmierzające do zdobycia nowych potencjalnych rynków zbytu dla lokalnych produktów i usług, co może przyczynić się do zwiększenia produkcji oraz eksportu, a to z kolei może oznaczać większe wpływy dewizowe dla gospodarki. Mowa tu o krajach, które mają duży potencjał wzrostu importu i dobre wyniki gospodarcze. Wśród nich znalazły się Rosja, Turcja, Polska, Ukraina, Kazachstan i Azerbejdżan, które pomimo kryzysu odnotowują wzrost gospodarczy i są otwarte na import macedońskich towarów.

Według opinii ekspertów, pozyskanie nowych rynków przyniesie wymierne korzyści macedońskim firmom eksportowym, jak i całej gospodarce kraju. W ten sposób lokalne przedsiębiorstwa uwolnią się od dużej zależności od gospodarek strefy euro i zwiększy się zakres krajów, w których będzie można znaleźć macedońskie produkty. Jak dotąd, 90% całkowitego obrotu zagranicznego Macedonii odbywało się z krajami Unii Europejskiej i dlatego duży wpływ na gospodarkę Macedonii miała sytuacja ekonomiczna w nich panująca. Z tej przyczyny tak ważne jest pozyskanie nowych obszarów zbytu, gdy wielu dotychczasowych partnerów europejskich boryka się ze skutkami kryzysu. Zdobycie nowych odbiorców i przeorientowanie eksportu pozwoli wyrównać straty poniesione w wyniku spadku popytu na dotychczasowych rynkach.

Macedońskie firmy są zainteresowane eksportem swoich produktów na nowe rynki, szczególnie do krajów o szybkim wzroście gospodarczym, ale również do krajów trzeciego świata. Aby to osiągnąć, potrzebne są produkty i usługi o wysokiej wartości dodanej.

– Realnie rzecz biorąc, średnie i małe przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczającej ilości środków finansowych, ludzkich, jak również wiedzy i umiejętności do podboju nowych, nieznanych dotąd obszarów, ale możliwości ekspansji istnieją. Należy zintensyfikować współpracę oraz wsparcie izb gospodarczych w celu umożliwienia przedsiębiorcom pozyskania wiedzy o konkretnym kraju i możliwościach, jakie oferuje oraz udzielenie pomocy w nawiązaniu pierwszego kontaktu, który może stać się dobrą podstawą do dalszej współpracy, wyjaśnił dyrektor Zrzeszenia Izb Handlowych, Mitko Aleksov.

Główną przyczyną dotychczasowej słabej kooperacji  handlowej z wymienionymi krajami jest brak umów o wolnym handlu z niektórymi z nich oraz brak przepływu informacji.

– W czasie, gdy europejskie rynki zmagają się z kryzysem, kraje centralnej Azji i Bliskiego Wschodu mogą stać się naszymi potencjalnymi odbiorcami. Są one w dobrej kondycji płatniczej i wykazują zainteresowanie naszymi towarami i usługami. Nie jest ono spektakularnie duże, ale wynika to jedynie z niedoinformowania. Naszą misją w 2013 roku jest pomoc małym firmom w dotarciu do nowych potencjalnych odbiorców na swoje produkty, stwierdził Ljubica Nuri z Izby Handlowej.

Dodał również, że największy potencjał i możliwości podboju nowych obszarów mają przedsiębiorstwa z branży spożywczej oraz firmy budowlane. Według danych z ostatnich 10 miesięcy, Macedonia osiągnęła obroty z wspomnianymi krajami na poziomie 55 mln dolarów. Nie jest to może wynik do pozazdroszczenia, ale znamienny jest wzrost o 20% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Źródło: kurir.mk, mactel.com.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE