Home / Bałkany / Macedonia / Macedońskie produkty bez „wiz” na rynek Unii

Macedońskie produkty bez „wiz” na rynek Unii

Produkty i usługi akredytowane przez Instytut Akredytacji Macedonii (IAM) mogą już swobodnie, bez dodatkowych zezwoleń zostać wprowadzone na rynki europejskie. Proces, który trwał 4 lata, zakończył się przyznaniem handlowego paszportu lub jak, to określa środowisko biznesowe wprowadzeniem, „ruchu bezwizowego” dla macedońskich produktów i usług.

Taką sytuację umożliwiło podpisane właśnie porozumienie macedońskiego IAM z EA (European co-operation for Accreditation) oraz ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) w sprawie wielostronnego przyznania akredytacji w zakresie testowania i kalibracji.

- To był długi proces, który zakończył się pomyślnie dla Macedonii – powiedział dyrektor IAM Trpe Ristoski podczas dzisiejszego Światowego Dnia Akredytacji obchodzonego pod hasłem „Wsparcie dla bezpiecznej żywności i czystej wody pitnej”.

Według Thomasa Facklona, reprezentującego EA, podpisanie umowy z IAM to silny sygnał dla rynku, i zachęta dla firm do podnoszenia jakości oferowanych produktów i usług, które mogą być akceptowane w całej Unii.

Do podpisania porozumienia przyczynił się projekt jakości wdrażany przez IAM od 1 lutego 2011 roku poprzez finansowe wsparcie z programu przedakcesyjnego IPA.

Przedstawiciel UE, Lukas Melka, powiedział, że zrealizowany projekt jest przykładem dobrej współpracy z Macedonią, która będzie kontynuowana w innych dziedzinach poprzez wspieranie konkurencyjności i tworzenie odpowiedniego klimatu w macedońskim i unijnym środowisku biznesowym. Projekt umożliwi przestrzeganie niezbędnych europejskich standardów i wesprze integrację macedońskiego rynku z unijnym.

Źródło: dw.de, plusinfo.mk, denesen.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE