Home / Społeczeństwo / Macedońskie społeczeństwo się starzeje – ONZ

Macedońskie społeczeństwo się starzeje – ONZ

Według danych ONZ do 2020 roku prawie 15% populacji Macedonii stanowić będą ludzie starsi. Szacuje się, że do roku 2030 liczba ta zwiększy się do 18,4%.

Również według ministra pracy i polityki społecznej Spiro Ristovskiego macedońskie społeczeństwo znajduje się w stadium demograficznej starości.

– Spodziewamy się utrzymania takiej tendencji, ponieważ wiek populacji zależy zarówno od demograficznych zjawisk (liczba urodzeń, migracje), jak i warunków ekonomiczno-społecznych – powiedział Ristovski.

Prognozy ministra potwierdzają dane zawarte w ostatnim raporcie Państwowego Urzędu Statystycznego. Jego autorzy stwierdzili, że liczba urodzeń żywych w 2011 roku była w Macedonii o 6,3 procent niższa niż w roku 2010.

Źródła: sitel.com.mk, 24online.mk,

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE