Home / Bałkany / Macedonia / Macedońsko-turecka współpraca na rzecz środowiska

Macedońsko-turecka współpraca na rzecz środowiska

Macedonia i Turcja zacieśnią współpracę w dziedzinie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, planowania przestrzennego oraz urbanizacji, ogłosili ministrowie ochrony środowiska obu krajów Abdulaki Ademi i Erdogan Bayraktar.

Kraje podpisały Memorandum  już w 2007 roku, jednak dokument jest obecnie poprawiany i do końca tego roku zostanie ponownie podpisany.

Turecki minister podczas spotkania z ministrem macedońskim wyraził gotowość podzielenia się całym swoim doświadczeniem w zakresie zanieczyszczeń przemysłowych. Zadeklarował też chęć udzielenia pomocy przy realizacji europejskiej ustawy o ochronie środowiska.

– Możemy współpracować w celu właściwego wykorzystania zasobów Ziemi i lepszego zużytkowania przestrzeni. Zebranie tych informacji może okazać się korzystne także dla wielu innych dziedzin – powiedział Bayraktar.

Źródła: plusinfo.mk, sitel.com.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE