Home / Bałkany / Macedonia / Macedonia: Wstrzymana decyzja o sprzedaży budynku administracyjnego w Plasnicy

Macedonia: Wstrzymana decyzja o sprzedaży budynku administracyjnego w Plasnicy

Państwowa Inspekcja Samorządu Terytorialnego wstrzymała styczniową decyzję Rady Gminy Makednoski Brod o sprzedaży budynku, w którym od ponad 15 lat znajdował się samorząd gminy Plasnica. Tuż po zakończeniu posiedzenia, ogłoszono, że były pewne nieprawidłowości w procedurze.

– Stwierdzono, że w ogłoszeniu widać nieścisłość, gdy w miejsce początkowej ceny, wstawiona została cena końcowa wyrażona w denarach. Istnieją też różnice między ogłoszeniem, które zostało wydrukowane w prasie a decyzją gminy – powiedział dyrektor Państwowej Inspekcji Samorządu Terytorialnego, Vanczo Szehtanski.

Decyzja Inspekcji nie oznacza jednak rozwiązania umowy, zgodnie z którą za niecałe 30 tys. EUR nowym właścicielem budynku został ojciec posła i byłego ministra spraw zagranicznych, Milosz Miloszoski. Aby tak się stało, konieczne jest wszczęcie postępowania przed sądem, ale wciąż nie wiadomo, czy i kto miałby to zrobić.

Burmistrz Makedonskiego Brodu, Milosim Vojneski, nadal twierdzi, że w momencie podpisywania umowy nie było żadnych nieprawidłowości i przeszkód ze strony odnośnych władz. Burmistrz Plasnicy, Ismail Jaoski, powiedział zaś, że czeka na oficjalną decyzję w sprawie dalszego postępowania.

 

Tekst: alfa.mk, plusinfo.mk, tłum. i red. Patrycja Chajęcka

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.