Home / Bałkany / Chorwacja / MFW: Budżet Chorwacji na 2013 rok powinien ulec zmianie

MFW: Budżet Chorwacji na 2013 rok powinien ulec zmianie

MFW - trendsupdates.com

Stan chorwackiej gospodarki pogorszył się od ostatniej wizyty MFW w połowie 2012 roku. W wyniku ogólnego osłabienia warunków gospodarczych zmalał popyt, zmniejszyło się zadłużenie sektora prywatnego, nastąpił zauważalny brak pewności u przedsiębiorców i konsumentów.Wprowadzenie reform strukturalnych jest czynnikiem krytycznym dla polepszenia sytuacji chorwackiej gospodarki i koniecznie musi przyspieszyć – mówi raport z wizyty MFW w lutym bieżącego roku.

MFW radzi, by rząd chorwacki skupił się w pierwszej kolejności na usprawnieniu funkcjonowania rynku pracy oraz zmniejszeniu barier w inwestowaniu. Natomiast kontynuacja konsolidacji systemu fiskalnego zapewni odbudowanie stabilności długu i utrzymanie dostępności do rynku. MFW pozytywnie ocenia ogłoszone ostatnio cięcia wynagrodzeń w sektorze publicznym, reformy systemu emerytalnego oraz służby zdrowia. Jednocześnie podkreśla, iż niezbędne są dalsze naciski na te zmiany, w szczególności na zbyt duże wydatki w ramach systemu emerytalnego i służby zdrowia.

Od ostatniej wizyty MFW deficyt budżetowy Chorwacji osiągnął 4% PKB, zgodnie z prognozą postawioną w 2012 roku. Zdaniem przedstawicieli międzynarodowej organizacji ten pozytywny trend jednak się nie utrzyma, a plan założony w budżecie na 2013 rok powinien ulec weryfikacji. MFW przewiduje, iż zamiast 4% PKB deficyt osiągnie średnio 4,25% PKB w 2013 roku, sięgając nawet do 4,5% PKB w połowie prognozowanego okresu. Różnica ta wynika z braku zmian w planowanych wydatkach na emerytury i służbę zdrowia. Marazm w reformie systemu emerytalnego wpłynie na ogólne zadłużenie chorwackiej gospodarki. MFW utrzymuje, iż dług publiczny przekroczy 60% PKB do końca 2014 roku. Zdaniem analityków międzynarodowej organizacji chorwacki budżet na 2013 rok powinien ulec zmianom, szczególnie wydatki planowane na emerytury i służbę zdrowia.

W sektorze finansowym Chorwacja powinna skupić się na utrzymaniu odpowiedniej równowagi między stabilnością finansową a wsparciem dla wzrostu kredytów w sektorze prywatnym, a zatem wsparciem inwestycji – radzi MFW.

Źródło: imf.org

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE