Home / Bałkany / BiH / MFW: Nowy kredyt stand-by dla BiH

MFW: Nowy kredyt stand-by dla BiH

Zaciągnięcie kolejnego, czwartego już kredytu stand-by zatwierdziła w czwartek rada ministrów BiH. Nowe zadłużenie wyniesie 787,5 mln KM (ok. 400 mln EUR), okres spłaty to 5 lat. 2/3 pierwszej transzy – ponad 116 mln KM (ok. 61 mln EUR) – trafi do Federacji BiH, 1/3 – do Republiki Serbskiej. Kolejne wypłaty będą podlegały kwartalnym rewizjom Międzynarodowego Funduszu Walutowego i ich zatwierdzenie będzie uzależnione od wypełnienia przez BiH podjętych zobowiązań. Najbliższa kontrola jest zaplanowana na 15 grudnia. Kredyt ma wesprzeć rządowy program ekonomiczny na lata 2012-2014.

Program ma na celu poprawę koordynacji polityki państwowej i wzmocnienie roli Rady Fiskalnej, przeprowadzenie reform skarbowych, zwiększenie odporności sektora finansowego, ma także stworzyć warunki dla innych reform, tak aby w BiH powstało otoczenie korzystne dla rozwoju sektora prywatnego oraz inwestycji.

Zatwierdzenie kredytu MFW odblokowało jednocześnie możliwość negocjacji ws. kredytu Banku Światowego w wysokości 200 mln USD, który jest zawieszony od 2010 r.

 

Jednym z warunków przyznania kredytu stand-by przez MFW była rewizja budżetów entitetów, o czym pisaliśmy na naszej stronie: RS i FBiH.

 

Źródło: biznis.ba, seebiz.net, seebiz.eu

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE