Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / MFW oczekuje od Serbii ograniczenia wydatków

MFW oczekuje od Serbii ograniczenia wydatków

Przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego, kończący swą pięciodniową misję w Belgradzie ocenili, że serbskiej polityce fiskalnej potrzebna jest efektywna konsolidacja. Osiągnięcie tego celu będzie jednak niemożliwe jeśli wejdą w życie poprawki budżetu na 2012 rok, przyjęte w tym tygodniu przez rząd. Dlatego też, misja MFW poleciła władzom w Belgradzie, aby przed korektą budżetu na ten rok zmniejszyć wydatki publiczne.
Zuzana Murgasova, szefowa misji, oświadczyła, że choć rządowa korekta budżetu zawiera odpowiednie środki w celu zwiększenia przychodów i ograniczenia konsumpcji, to jednak nie równoważy wydatków. W celu zapewnienia stabilności finansów publicznych należy przyjąć realny program konsolidacji fiskalnej służący zmniejszeniu długu publicznego poniżej 45% PKB, zgodnie z ustawą o systemie budżetowym. Wraz z tym potrzebny jest ambitny program reform strukturalnych, które dałyby możliwość wzrostu gospodarczego Serbii.
MFW prognozuje, że wzrost gospodarczy w Serbii na koniec tego roku będzie mniejszy o 0,5% w porównaniu do roku ubiegłego, a ożywienia gospodarczego należy spodziewać się dopiero w 2013 roku. Tymczasem, w najbliższych miesiącach należy oczekiwać wzrostu inflacji, przede wszystkim ze względu na gwałtowny wzrost cen żywności, spowodowany tegoroczną suszą.
Misja MFW miała na celu analizę aktualnej sytuacji finansów publicznych Serbii.

 
Źródło: beta.rs, tanjug.rs

 

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE