Home / Bałkany / Czarnogóra / MFW wskazuje na przeszkody w szybszym rozwoju gospodarczym Czarnogóry
PKB - biznes.interia.pl

MFW wskazuje na przeszkody w szybszym rozwoju gospodarczym Czarnogóry

Długi w sektorze prywatnym opóźniają ozdrowienie gospodarki Czarnogóry po załamaniu kredytowym w 2008 roku, ale dają się zauważyć także sygnały pomyślne dla gospodarki, głównie z powodu sprzyjających warunków pogodowych, które poskutkowały zwiększeniem produkcji energii elektrycznej w hydroelektrowniach – ocenia Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w nowym biuletynie dotyczącym Czarnogóry.

W raporcie zaznaczono, że zmniejszenie aktywności ekonomicznej w 2012 r. nastąpiło z powodu katastrofalnie ciężkich warunków pogodowych, oraz ostrego spadku produkcji aluminium spowodowanego pogarszającą się kondycją finansową Kombinaty Aluminium w Podgoricy (KAP). Dług publiczny, jak zaznaczono, raptownie wzrósł w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ ogromny strukturalny deficyt fiskalny był niezwykle trudny do zwalczenia w okresie boomu kredytowego. Władze Czarnogóry wprawdzie wdrożyły w ubiegłym roku program mający na celu korektę finansów publicznych, ale dług nadal wzrastał, osiągając w grudniu 2012 r. poziom 52% PKB. Ambitny budżet na bieżący rok wymusił dalsze kroki mające uzdrowić finanse – w tym zamrożenie pensji i zwiększenie stawki podatku VAT.

Jak podkreślają eksperci MFW, działania mające zwiększyć stabilność systemu bankowego są w zaawansowanej fazie, ale banki dalej borykają się z problemem złych kredytów. Ograniczony postęp w zwalczaniu kredytów niespłaconych w terminie (NPL) pozostawił bilans sektora prywatnego obciążony wysokim długiem, z ryzykiem jego dalszego wzrostu w dłuższym terminie.  Przyczyniło się to do słabnięcia aktywności ekonomicznej i  pogorszenia jakości aktywów – przestrzega MFW. W rezultacie nowe kredyty zostają ograniczone, pomimo rosnącej wartości depozytów.

Zrównoważone, wieloletnie wysiłki na polu konsolidacji finansów publicznych są potrzebne, aby dług publiczny długoterminowo został zredukowany do pożądanego poziomu. Podjęte w ostatnim czasie działania dyscyplinujące finanse publiczne zostały dobrze ocenione przez MFW, ponieważ zatrzymały tempo zadłużania w bieżącym roku, ale powinny zostać utrzymane także w następnych latach, radzą eksperci. Ponadto potrzebne są reformy, które pozwolą na załatanie rosnącej dziury w funduszu emerytalnym.

MFW zauważa też, że Czarnogóra ma znaczący potencjał w branży energetycznej i turystyce, ale wykorzystanie go wymaga poprawy klimatu biznesowego aby zachęcić zagranicznych inwestorów do zwiększenia stopy inwestycji, do czego konieczna jest przede wszystkim intensyfikacja działań zwalczających korupcję.

Źródło: pobjeda.me

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE