Home / Bałkany / Bułgaria / Międzynarodowy Dzień Morza Czarnego
morze czarne

Międzynarodowy Dzień Morza Czarnego

31 października w sześciu krajach leżących nad Morzem Czarnym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Morza Czarnego. Święto zostało ustanowione po podpisaniu w 1996 r. przez Bułgarię, Rumunię, Gruzję, Ukrainę, Turcję i Rosję planu strategicznego, który dotyczył ochrony środowiska naturalnego na obszarze Morza Czarnego i wybrzeża, zamieszkałego przez ok. 16 mln ludzi. 4 lata wcześniej kraje te podpisały w Bukareszcie konwencję o współpracy w zakresie działań na rzecz ochrony Morza Czarnego.

W 2012 r. uczeni zajmujący się badaniem biosfery Morza Czarnego określili, jakie działania należy podjąć, aby ochronić środowisko naturalne na tym obszarze i poprawić jego stan. Alarmowano wówczas, że dalsze pogarszanie się tego stanu może doprowadzić do nieodwracalnych zmian, które mogą mieć negatywny wpływ również na ludzi zamieszkujących czarnomorskie wybrzeże. Obecnie największe zagrożenie stanowią zanieczyszczenia, przełowienie ryb oraz niezrównoważony rozwój wybrzeża.

Projekt ochrony Morza Czarnego jest jednym z największych międzynarodowych projektów w dziedzinie ekologii i jest m.in. elementem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Tego dnia wiele mówi się o tym, co może zrobić każdy człowiek, mieszkaniec wybrzeża Morza Czarnego lub turysta, aby nie pogarszać stanu środowiska naturalnego. Media zwracają uwagę na konieczność sprzątania po sobie śmieci na plażach oraz na bezwględny zakaz zanieczyszczania wody jakimikolwiek środkami chemicznymi. Jest to również okazja do promowania zachowań proekologicznych – oszczędzania wody, używania toreb na zakupy wielorazowego użytku, sadzenia nowych drzew, segrowania odpadów itp.

Źródła: actualno.com, hera.bg, peika.bg

About Alicja Dytkowska

KOMENTARZE