Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Mieszkańcy Macedonii skarżą się na banki i firmy ubezpieczeniowe

Mieszkańcy Macedonii skarżą się na banki i firmy ubezpieczeniowe

Skopje| 28 grudnia 2011 r.

 

Eksperci w Macedonii szukają systemu, który mógłby w skuteczniejszy sposób pomóc konsumentom w rozwiązywaniu ich problemów. Ci ostatni są niezadowoleni z usług finansowych proponowanych na rynku. Macedońska Organizacja Ochrony Konsumentów [OPM – organizacja pozarządowa. W kraju nie ma urzędu państwowego kontrolującego prawa konsumentów i konkurencji – przyp. red.] , podczas forum „Usługi finansowe i konsumenci”, chciał powołać system, który pomógłby konsumentom skuteczniej rozwiązywać ich problemy. Rynek usług finansowych rozwija się szybko i konsumenci często nie nadążają za zmianami. Organizacja proponuje nadzór finansowy niezależnego organu, który współpracowałby zarówno z nim, jak i Narodowym Bankiem Macedonii.

Niesystematyczne informowanie, niewystarczająca przejrzystość, brak edukacji oraz niedokładna reklama to problemy, z którymi spotykają się konsumenci podczas korzystania z usług finansowych. Z tego powodu uczestnicy forum zaproponowali zaciśnięcie współpracy między trzema dotkniętymi stronami: konsumentami, dostawcami usług finansowych i organami regulacyjnymi.

– Konsumenci, kiedy napotykają na problemy często nie wiedzą do kogo się zwrócić. Ważne jest więc powołanie systemu, który będzie ich całkowicie chronił. My jako organizacja pozarządowa, nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić, z powodu zakresu oferowanych produktów i usług finansowych. Szukamy wsparcia instytucji regulacyjnych – powiedziała Marijana Lonczar Velkova, przedstawicielka OPM.

Dodała również, że Organizacja Konsumentów w Macedonii realizuje roczny program, w którym zapowiada utworzenie komisji ochrony konsumentów dla usług finansowych oraz realizuje zasadę udostępniania podstawowej wiedzy o zasadach działania rynków finansowych.

– Większość skarg dotyczy usług, które oferują banki oraz firmy ubezpieczeniowe, a wynikają one z niedoinformowania klientów podczas zawierania umów. Konsumenci przed i po zawarciu umowy powinni mieć stały dostęp do informacji dotyczących oprocentowania i wprowadzania nowych opłat – powiedziała Velkova.

– W krajach europejskich istnieją podobne problemy jak i u nas, jednak europejskie ustawodawstwo umożliwia ich skuteczniejsze rozwiązywanie. W części krajów, istnieje nadzór na poziomie krajowym lub instytucja, która działa jako państwowy regulator finansowy, gdzie skupiają się wszystkie sprawozdania o funkcjonowaniu ochrony konsumentów – powiedział profesor Tome Nenovski.

Eksperci zgodnie twierdzą, że większa przejrzystość, edukacja i informacja mogą pomóc w rozwiązaniu wspomnianych problemów.

 

Tekst i zdjęcie: kapital.mk, tłum. i red. Joanna Durlak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE