Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Minister obrony Serbii z wizytą w Polsce
serb_mon.640x300

Minister obrony Serbii z wizytą w Polsce

W dniach 27 – 28 listopada minister obrony Serbii Nebojša Rodić przebywał w Polsce z oficjalną wizytą.
W tym czasie spotkał się on z podsekretarz stanu w Ministerstwie Spaw Zagranicznych Henryką Mościcką-Dendys, z którą rozmawiał o możliwościach ściślejszego współdziałania między Polską i Serbią w dziedzinie obronności, ekonomii i integracji europejskiej.
Podczas spotkania ministra Rodicia ze Stefanem Niesiołowskim poruszone zostały kwestie umacniania współpracy parlamentarnej poprzez ściślejsze kontakty komisji sejmowych zajmujących się sprawami bezpieczeństwa narodowego. Strona polska obiecała również podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z dostosowywaniem systemu prawnego do norm obowiązujących w Unii Europejskiej.
Nebojša Rodić spotkał się również z polskim ministrem obrony Tomaszem Siemoniakiem. Obaj ministrowie wysoko ocenili przeprowadzone rozmowy, podkreślając, że w ostatnich latach współpraca polsko – serbska w dziedzinie obronności polepszyła się, a zadaniem na przyszłe lata będzie dalsze jej pogłębianie. Ważnym polem tej współpracy powinno być przekazywanie stronie serbskiej doświadczeń zdobytych przez polskie jednostki uczestniczące w misjach międzynarodowych. Rozmawiano także o poszerzeniu wspólnych inicjatyw w ramach sił powietrznych, a minister Siemoniak zaproponował serbskim żołnierzom kursy organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej. Podkreślono również, iż korzyści mogłaby przynieść współpraca archiwów i muzeów wojskowych. Serbski minister podziękował także polskim żołnierzom uczestniczącym w misjach na Bałkanach.
Podczas wizyty Nebojša Rodić złożył kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego żołnierza w Warszawie, a w Krakowie odwiedził 16 batalion powietrzno – desantowy i obejrzał zorganizowany przez niego pokaz.

Źródła: blic.rs, rtv.rs, rts.rs, mon.gov.pl

About Justyna Romanowska

KOMENTARZE