Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Ministerstwo Finansów przywróci dotacje Bułgarskim Kolejom Państwowym

Ministerstwo Finansów przywróci dotacje Bułgarskim Kolejom Państwowym

Na początku lipca br., Ministerstwo Finansów wstrzymało dotacje pochodzące ze Skarbu Państwa w wysokości 14 mln BGN miesięcznie, przeznaczone dla Bułgarskich Kolei Państwowych (BDŻ). Powodem było niewywiązywanie się z zobowiązań wobec Banku Światowego, który udzielił BDŻ kredytu za poręczeniem Skarbu Państwa.

Podczas spotkania Ministra Finansów, Simeona Diankowa; Ministra Transportu,  Iwayła Moskowskiego z przedstawicielami BDŻ, ustalono, że dotacje zostaną wznowione, bez konieczności zmniejszania liczby pociągów czy zwolnień pracowników. Warunkiem przywrócenia jest przedstawienie przez spółkę planu działań, dzięki którym zmniejszą się jej wydatki i zwiększy przychód. Według Ministra Moskowskiego, poprawa kondycji finansowej spółki nastąpi poprzez podjęcie działań mających na celu zmniejszenie kradzieży paliwa i zaostrzenie przepisów wobec osób podróżujących bez biletów.

Bułgarskie Koleje Państwowe przez ostatnie lata przeżywają kryzys. Roczny przychód spółki wynosi 450 mln BGN (ok. 931 mln PLN), który nie jest wystarczający w porównaniu z jej pasywami – 740 mln BGN (ok. 1 531 PLN). Przez ostatni rok wycofano 138 pociągów i zwolniono około 2000 pracowników dwóch spółek zależnych „Przewozy pasażerskie” i „Transport towarowy”.

 

Źródło: capital.bg

 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE