Home / Bałkany / BiH / Miód z BiH wkrótce na rynku UE

Miód z BiH wkrótce na rynku UE

Jak wynika z oświadczenia Głównego Inspektoratu Weterynarii BiH, miód produkowany w Bośni i Hercegowinie już wkrótce może znaleźć się na rynku UE. 24 października br. Delegacja UE w BiH przekazała Inspektoratowi pismo od Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i  Konsumentów, w którym stwierdzono, iż przedstawiony plan monitorowania pozostałości przeciwpasożytniczych w miodzie pozwala na dopisanie BiH do listy krajów spełniających unijne wymogi.

Od 2004 roku Inspektorat, we współpracy z właściwymi organami na poziomie entitetów, przyjmuje i wdraża plany monitorowania MRL (Maximum Residue Limit –Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pozostałości) u żywch zwierząt oraz w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Każdego roku do dnia 31 marca plan przedkładany jest Komisji Europejskiej. Do tej pory BiH była umieszczona na liście państw z zatwierdzonym planem monitorowania pozostałości akwakultury (Decyzja KE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE). Inspektorat nieprzerwanie stara się o umożliwienie eksportu na rynek UE również innych produktów, intensywnie pracując nad wdrażaniem unijnych wymogów.

Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności BiH przeprowadziła natomiast publiczną dyskusję na temat projektu zmian i uzupełnień rozporządzenia, w którym zawarte są regulacje dotyczące rynku jaj. Z przedstawionego raportu wynika, iż obowiązujące przepisy umożliwiają sprawne funkcjonowanie rynku krajowego i nie stanowią przeszkody przy eksporcie, jednakże niezbędne jest ich doprecyzowanie. W rozporządzeniu zdefiniowane są standardy dla rynku jaj krajowych, importowanych oraz przeznaczonych do eksportu, a sama regulacja jest zgodna z prawodawstwem UE.

Źródło: swot.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE