Home / Bałkany / BiH / Młodzi bezpowrotnie opuszczają BiH
bezrobocie

Młodzi bezpowrotnie opuszczają BiH

Powodów, dla których młodzi ludzie wyjeżdżają z BiH, jest wiele, ale podstawowy to bezrobocie. Ratunek dla siebie widzą w wyjeździe za granicę, gdzie oferuje się im większe możliwości znalezienia pracy i wyższy standard życia.

Bezrobocie wśród młodych w BiH sięga 67% (grupa wiekowa 15-24 lata). Problemem jest brak perspektywy znalezienia jakiejkolwiek pracy, nie tylko tej odpowiadającej kwalifikacjom. Wśród osób, które mają wyższe wykształcenie, ponad 8% nie może znaleźć zatrudnienia. Według kryteriów UE młodzi w wieku 15-24 lat z ukończoną najwyżej średnią szkołą, którzy nie zdecydowali się na dalsze kształcenie, uznawani są za grupę, która zbyt wcześnie rezygnuje z edukacji.

Informacja o tym, że od 1995 do 2012 roku BiH opuściło 150 000 młodych ludzi wywołuje uzasadnione obawy, bo sytuacja w kraju nie poprawia się, a liczba ta stale rośnie. Według wielu badań przeprowadzanych wśród młodych, aż 77% jest gotowych na opuszczenie ojczyzny, w tym 37% na zawsze, a 40% na dłuższy okres czasu.

W budżecie państwa nie ma pieniędzy na wspieranie młodych. Ich podstawowym problemem jest brak minimalnego doświadczenia zawodowego. Pracodawcy obawiają się zatrudniać niesprawdzonych pracowników, a ci nie mają możliwości zdobycia wymaganych kwalifikacji. Na rząd Chorwacji spadła krytyka w związku z programem dotyczącym pierwszego doświadczenia zawodowego i propozycji czasowego zatrudnienia/stażu z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości niewiele ponad 200 EUR, jednak w BiH brak jest jakichkolwiek programów pomocy bezrobotnym.

System edukacji nie odpowiada zapotrzebowaniu na rynku pracy, a co za tym idzie ponad połowa bezrobotnych pracuje w zawodzie innym niż ten, w którego kierunku się kształciła. Winą obarcza się nie tylko ludzi odpowiedzialnych za system edukacji – brak praktycznego przygotowania do rozpoczęcia drogi zawodowej, ofert stypendialnych czy możliwości wzięcia kredytu stanowią podstawowe utrudnienia.

 

Źródło: bljesak.info

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE