Home / Bałkany / Rumunia / Młodzi Rumuni chcą pracować za granicą
adevarul.ro

Młodzi Rumuni chcą pracować za granicą

Ponad połowa młodych Rumunów w wieku od 18 do 30 lat ma pracę – 10% spośród nich znalazło ją za granicą. Natomiast spośród tych, którzy pracują w Rumunii, już ponad 70% bierze pod uwagę możliwość poszukiwania źródła lepszych zarobków poza granicami kraju, jak wynika z badań zrealizowanych przez firmę Smart Dreamers.

Największym problemem młodych pracowników w Rumunii są niskie pensje. 22% spośród tych, którzy byliby gotowi wyjechać uważa, że za granicą czekają na nich lepsze warunki rozwoju osobistego oraz wyższy poziom edukacji. Niestety, nie wszystkim młodym udaje się wyjechać – najbardziej banalną przyczyną tej sytuacji jest brak pieniędzy, a także brak doświadczenia zawodowego. Jednocześnie 11% spośród uczestników badania mówi, że za granicą mogłoby się spotkać z przejawami dyskryminacji, dlatego też nie decydują się na wyjazd – nawet jeśli ten przyczyniłby się do poprawy ich sytuacji finansowej. Aż połowa spośród ankietowanych, którzy rozważają możliwość wyjazdu z Rumunii, dodaje, że wróciłaby do kraju w momencie zebrania sumy wystarczającej do założenia własnego biznesu, kupna domu bądź samochodu. 41% młodych mówi jednak, że po wyjeździe z Rumunii nie myślałaby o powrocie i próbowałoby ułożyć sobie życie za granicą.

Badania zostały przeprowadzone w okresie od 1 do 10 lipca br. przez firmę Smart Dreamers, na grupie 1,5 tys. młodych ludzi. 500 spośród nich było w wieku od 18 do 24 lat, zaś pozostali -  w wieku od 24 do 30 lat.

Rumuńskie Ministerstwo Pracy ogłosiło w kwietniu, że bezrobocie wśród młodej części społeczeństwa staje się coraz poważniejszym problemem, któremu Rumunia musi stawiać czoła. Rząd już w kwietniu 2012 roku ustalił plan działań zapobiegawczych, jednak od ponad roku pozostaje on wyłącznie na papierze.

 

- W 2008 roku bezrobocie wśród młodych w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat sięgało 18,6%, w 2011 roku wzrosło do 23,7%, w roku 2012 pozostając bez zmian. Stopa bezrobocia wśród młodych jest cztery razy wyższa od stopy bezrobocia wśród dorosłych, która w tym samym okresie wyniosła 6%. Istnieje ryzyko, że ci młodzi ludzie w niedługim czasie będą zmuszeni do korzystania z pomocy społecznej. Im dłużej bowiem ktoś pozostaje poza rynkiem pracy, tym trudniej mu na niego wrócić, powiedziała rumuńska minister pracy, Mariana Câmpeanu.

Na piątkowej (26 lipca) konferencji w Devie minister stwierdziła ponadto, że bardzo wielu Rumunów woli wykorzystać maksymalny możliwy okres bycia na bezrobociu, niż przyjąć oferowane im miejsce pracy. Dodała też, że w 2013 roku bez pracy może znaleźć się nawet 25% młodych Rumunów, w tej grupie bezrobocie przekroczy tym samym próg alarmowy. Câmpeanu ogłosiła, że Ministerstwo Pracy próbuje wcielić w życie programy, które zapobiegną postępującemu bezrobociu wśród młodych obywateli kraju. Jednym z rozwiązań jest absorpcja funduszy unijnych za pośrednictwem programu „Gwarancja dla młodych”, który zostanie wdrożony w styczniu 2014 roku. Jest to projekt, na który Bruksela wyłoży nawet 8 mld euro, a którym objęte zostaną wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Komisja Europejska postanowiła dać szansę ludziom, którzy nie ukończyli 25 roku życia, a mają problem ze znalezieniem pracy. W ramach projektu,  każdy obywatel Unii we wspomnianym wyżej wieku dostanie ofertę zatrudnienia, szkolenie lub staż, jeśli nie będzie dla niego pracy w odpowiednim sektorze. Pomoc taka ma mu zostać udzielona do czterech miesięcy po opuszczeniu przez niego szkoły lub rejestracji w Urzędzie Pracy.

Źródło: adevarul.ro, mediafax.ro

About Olga Bartosiewicz

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się XX-wieczną literaturą rumuńską i francuską.
KOMENTARZE