Home / Patronat / Mniejszości etniczne – międzynarodowa konferecja, lokalne forum i warsztaty!

Mniejszości etniczne – międzynarodowa konferecja, lokalne forum i warsztaty!

Projekt „Our Strategy 2020 – European Ethnic Minorities playing an active role in the Europe 2020 Strategy” jest skierowany przede wszystkim do przedstawicieli mniejszości etnicznych (Romowie, Tatarzy, Łemkowie, Karaimi). Do udziału w projekcie Fundacja Instytut Innowacji zaprasza zarówno instytucje, organizacje, przedstawicieli władzy, władz lokalnych, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, a także osoby prywatne. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Tu znajdziecie więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy

W ramach projektu „Our Strategy 2020 – European Ethnic Minorities playing an active role in the Europe 2020 Strategy” finansowanego z Programu UE: Citizenship Zapraszamy przedstawicieli mniejszości etnicznych oraz wszystkich zainteresowanych niniejszą tematyką do debaty na temat obecnej polityki dotyczącej migracji i mniejszości etnicznych w Europie w kontekście Strategii 2020.

Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

– rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną; – rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

– rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.

Powyższe cele są ze sobą wzajemnie powiązane. Na przykład lepsze wykształcenie przekłada się na większe szanse na rynku pracy, a zwiększanie stopy zatrudnienia przyczynia się do zmniejszania ubóstwa. Większe możliwości w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej we wszystkich sektorach gospodarki oraz efektywniejsze korzystanie z zasobów poprawią naszą konkurencyjność i będą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Dzięki inwestycjom w czyste i niskoemisyjne technologie poprawi się stan środowiska naturalnego, będziemy mogli skuteczniej przeciwdziałać zmianom klimatu oraz zwiększać potencjał w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia. Celem projektu jest poznanie i wypracowanie wspólnych wskazówek dla instytucji europejskich przez mniejszości etniczne. Spostrzeżenia oraz uwagi przedstawicieli mniejszości etnicznych wzbogacą wachlarz rozwiązań, które będą mogły być zastosowane w przyszłości przez polityków.

Przedstawione tu cele są reprezentatywne, a ich lista nie jest wyczerpująca.

W ramach projektu organizujemy:

Lokalne forum będące miejscem wymiany doświadczeń (6 lipca)

Cykl warsztatów poświęconych Strategii 2020 w kontekście mniejszości etnicznych (lipiec)

Międzynarodową konferencję, która odbędzie się w dniach 22 – 28 lipca w Warszawie.

Preferowani będą uczestnicy, którzy będą mogli uczestniczyć we wszystkich trzech aktywnościach.

Koszt wyżywienia w czasie warsztatów, Lokalnego Forum oraz Międzynarodowej Konferencji pokrywa organizator.

Koszty zakwaterowania w czasie Międzynarodowej Konferencji pokrywa organizator.

Koszty dojazdu na miejsce szkoleń (Warszawa lub Gorlice) oraz Lokalnego Forum i Międzynarodowej Konferencji (Warszawa) pokrywają uczestnicy.

Swój udział już potwierdziły międzynarodowe instytucje z Hiszpanii, Malty, Francji, Bułgarii, Niemiec, Grecji.

Więcej informacji: Fundacja Instytut Innowacji tel: 22 654 64 35 E-mail: kamila.kaszkiel@ii.org.pl, bartlomiej.jojczyk@ii.org.pl lub katarzyna.luczak@ii.org.pl

balkanistyka.org objęła patronat nad projektem

About Maciej Suchorabski

KOMENTARZE