Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Moody’s obniżył perspektywę ratingową Rumunii

Moody’s obniżył perspektywę ratingową Rumunii

 

Agencja ratingowa Moody’s obniżyła Rumunii perspektywę ratingu Baa3, dotyczącego zobowiązań długoterminowych w walucie obcej i krajowej, ze stabilnej na negatywną.  Najważniejszym powodem powyższej decyzji są mocne związki rumuńskiej gospodarki ze strefą euro (ponad 50% rumuńskiego eksportu trafia do krajów ze strefy euro, 20% – do pozostałych członków Unii Europejskiej), co w momencie, kiedy w którymś z krajów członkowskich nastąpi osłabienie tempa aktywności gospodarczej, będzie mogło wpłynąć negatywnie na perspektywy wzrostu gospodarki rumuńskiej. Drugim czynnikiem, który przyczynił się do obniżenia perspektywy ratingowej, jest stosunkowo wysoki poziom zagranicznego zadłużenia Rumunii (w 2011 roku wynosiło ono  72% wartości PKB), co podczas ewentualnego dłuższego okresu niestabilności na międzynarodowych rynkach kredytowych i kapitałowych, może wywierać presję na wzrost gospodarczy oraz na sytuację w bilansie handlowym w Rumunii.

Agencja dodała jednak, że pomimo obniżenia perspektywy, rating pozostaje na poziomie Baa3, czyli w bezpiecznej dla zagranicznych inwestorów kategorii investment grade. Wynika to z faktu, iż po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w Rumunii wzrósł średni dochód na jednego mieszkańca, wzrosła konkurencyjność, liczba inwestycji oraz oszczędności. Ponadto deficyt budżetowy zmalał z 9% w roku 2009 do 5,2 % w roku 2011 i wszelkie prognozy wskazują, że w roku 2012 nastąpi kolejny spadek. Jak podkreśla Moody’s, istotne jest również to, że każdy z kolejnych zmieniających się w tym roku rządów respektował założenia zawarte w umowach pożyczki podpisanych z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Unią Europejską i Bankiem Światowym.

Źródło: mediafax.ro, adevarul.ro

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE