Home / Bałkany / BiH / Mostar nową stolicą FBiH?

Mostar nową stolicą FBiH?

hadziomerovic-mostar-must-be-a-city-of-several-municipalities_osolobodjenje.ba

Kiedy Unia Socjaldemokratyczna (SDU) publicznie przedstawiła pomysł rozwiązania kwestii Mostaru, tj. ustanowienia go stolicą FBiH, sprawą tą zajęła się Agencja Prasowa „Anatolia“, której dziennikarze postanowili zbadać, do czego doprowadzić może taka inicjatywa.

Zgodnie z oczekiwaniami, opinie okazały się różne, w większości trudne do pogodzenia. Wiceprezes Partii Akcji Demokratycznej (SDA), Adil Osmanović, twierdzi, iż pomysł SDU jest ciekawy i że daje on możliwość rozpoczęcia politycznej debaty.

– Dążenia SDA są jasne. Chcemy, aby Mostar był miastem należącym do wszystkich jego mieszkańców, aby żaden z narodów nie miał pozycji dominującej. Jesteśmy gotowi do rozmów o tej inicjatywie, gdyż może ona rzeczywiście wprowadzić nową jakość. Uważam, że jest dobrym powodem do rozpoczęcia dyskusji na temat restrukturyzacji całego kraju, w tym również entitetów – oznajmił Osmanović.

Z drugiej strony, wiceprezes Chorwackiej Unii Demokratycznej BiH (HDZ BiH), Marinko Čavar, uważa, że ​​”istnieje potrzeba wprowadzenia wielu ważniejszych dla BiH zmian konstytucyjnych, w tym konstytucyjny zapis o tym, iż Sarajewo jest centralnym miastem i stolicą FBiH i BiH“. Jego zdaniem, wydaje się, że jest to nowy pomysł, nie do odrzucenia, który jednak być może ma jedynie odwrócić uwagę od niezbędnych reform konstytucyjnych, takich jak wyrok w sprawie Sejdić-Finci. Čavar uważa, że obecnie najważniejszą kwestią jest integracja europejska i stworzenie normalnych warunków w FBiH, również w Sarajewie, aby stało się miastem dostosowanym do potrzeb wszystkich zamieszkujących go obywateli i narodów.

Slavica Josipović, członkini zarządu Chorwackiej Unii Demokratycznej BiH (HDZ BiH) i prezes Klubu HDZ 1990 w Izbie Reprezentantów, twierdzi, że kwestia Mostaru powinna zostać uregulowana w ten sam sposób, jak w innych miastach BiH.

– HDZ 1990 jest zdania, iż problem ten powinien być rozwiązany na mocy ustawy wyborczej BiH. Oczekujemy, iż wkrótce zostanie to poruszone podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego BiH i że Mostar uzyska prawa, jakie posiadają pozostałe miasta w kraju. Smuci nas obecna sytuacja, zwłaszcza z powodu nieprzeprowadzenia wyborów. Spodziewamy się, że wkrótce dojdzie do porozumienia między partiami parlamentarnymi, które tworzą gminną i miejską radę Mostaru – powiedziała Jospipović.

Zapytana o to, czy wierzy, że Mostar mógłby zostać stolicą Federacji, odparła, iż miasto ma ku temu warunki, tak jak Sarajewo czy Banja Luka. Jej zdaniem, kwestia ta powinna zostać poruszona na szczeblu państwowym, gdyż o wszystkich dobrych rozwiązaniach należy rozmawiać, jednak istnieją ważniejsze problemy niż ten i to nimi należy się zająć w pierwszej kolejności.

Mirza Ustamujić z Sojuszu na Rzecz Lepszej Przyszłości BiH (SBB BiH) powiedział, iż jego partia nie zajęła jeszcze stanowiska w tej sprawie i że pozostaje ona w gestii zarządu SBB. Sekretarz generalny Chorwackiej Partii Prawa (HSP) Željko Asić twierdzi natomiast, że HSP opowiada się za zmianami konstytucyjnymi na całym terytorium BiH i że istniejący obecnie podział nie jest rozwiązaniem. Zdaniem partii, dopóki nie dojdzie do restrukturyzacji, z naciskiem na obstrukcję władzy w RS, Mostar powinien stać się stolicą FBiH.

– Skoro Sarajewo jest stolicą BiH, a Banja Luka stolicą RS, logicznym byłoby ustanowienie Mostaru głównym miastem w FBiH – oznajmił Asić.

Jeśli Mostar zostanie stolicą Federacji, z pewnością dojdzie do zwiększenia liczby instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych oraz placówek dyplomatycznych, co stworzyłoby nowe możliwości dla miasta. Stałoby się ono siedzibą parlamentu FBiH, prezydenta Federacji i jego zastępców, a także rządu wraz z połową ministerstw. Pozostałe ministerstwa mogłyby z kolei zostać rozlokowane, tak jak to wygląda i dziś, w innych miastach FBiH.

Z drugiej strony, analitycy zwracają uwagę, iż w Mostarze znajdują się już obecnie siedziby kilku ministerstw federalnych, tak jak i przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Ponadto, w mieście odbywają się także posiedzenia Rządu FBiH. Niemniej, nie miało to większego wpływu na sytuację w Mostarze, który od lat znajduje się w impasie. Problem ten rozwiązany może zostać wyłącznie poprzez konsensus na poziomie samego miasta.

Opowiadający się za inicjatywą SDU mieszkańcy Mostaru twierdzą, iż cierpią z powodu wszystkich politycznych rozgrywek toczonych w mieście i że zależy im jedynie na tym, by stał się on „normalnym miastem z normalnymi ludźmi, w którym dzieci mogłyby się czuć szczęśliwe“. Z aprobatą spotkał się podział miasta na trzy wieloetniczne gminy. Zdaniem mieszkańców, Mostar nie może pozostawać w izolacji, nie można też podtrzymywać napięć etnicznych.

Na konferencji prasowej Unii Socjaldemokratycznej zaprezentowano rozwiązanie kwestii statusu Mostaru w ramach inicjatywy dot. zmian statutu miasta i zbliżających się rozmów na temat restrukturyzacji entitetu. Stwierdzono, iż w tym świetle racjonalne wydaje się być uznanie Mostaru za stolicę Federacji. Podczas spotkania z dziennikarzami prezes SDU, Miro Lazović, oznajmił, iż od 20 lat Mostar jest nie tylko podzieloną politycznie ofiarą rozgrywek na różnych szczeblach, lecz dotyka go przede wszystkim podział etniczny i mentalny.

Źródło: seebiz.eu

 

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE