Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Na horyzoncie rozwiązanie ekologicznego sporu pomiędzy BiH a Chorwacją
rafinerija Brod - novilist.hr.

Na horyzoncie rozwiązanie ekologicznego sporu pomiędzy BiH a Chorwacją

Minister Środowiska Republiki Chorwacji Mihael Zmajlović oświadczył, że zanieczyszczenie powietrza w Slavonskim Brodzie jest jedną z priorytetowych kwestii w Ministerstwie, aktualna sytuacja jest zadowalająca oraz zintensyfikowano współpracę z właściwymi organami w Republice Serbskiej i BiH, aby kontrola zanieczyszczeń była kompletna.

Inspekcja Ochrony Środowiska Ministerstwa Ochrony Środowiska Republiki Chorwacji zaoferowała współpracę odpowiednim instytucjom w BiH w celu wymiany wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas modernizacji rafinerii Sisak, oświadczył Zmajlović i dodał, że nawiązano kontakt i na koniec lipca umówiono pierwsze spotkanie w Zagrzebiu z głównym inspektorem Republiki Serbskiej ds. urbanistyki, architektury i ekologii.

- Doświadczenia zdobyte podczas modernizacji rafinerii Sisak sugerują, że wpływając na źródła siarkowodoru można wpływać na jakość powietrza i to jest temat, o którym będziemy rozmawiać, powiedział Zmajlović.

Pod koniec maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowego Instytutu Ochrony i Ratownictwa oraz Chorwackiego Instytutu Toksykologii o działaniu w przypadku informowania obywateli i społeczeństwa w Slavonskim Bordzie podczas wyjątkowego zanieczyszczenia powietrza. Szczególny nacisk położono na zanieczyszczenia pochodzące z rafinerii Brod a w czerwcu wystosowano pismo do Państwowego Instytutu Ochrony i Ratownictwa z inicjatywą nawiązania współpracy między centrami powiadamiania ratunkowego 112 w Chorwacji i BiH.

- Istotnym elementem w realizacji współpracy jest funkcjonowanie stacji monitoringu powietrza w okolicy rafinerii Brod. Po kontakcie z rafinerią poinformowano, ze stawianie stacji monitoringu jest w końcowej fazie i powinna one zacząć funkcjonować do końca miesiąca, powiedział Zmajlović.

Spośród trzech otrzymanych ofert tworzenia stacji monitoringu powietrza w Slavonskim Brodzie, ani jedna nie spełniała odpowiednich standardów, co powoduje przedłużenie prac o 3-6 miesięcy. Dlatego powstanie tymczasowa, przenośna stacja monitoringu w tym samym miejscu, która może mierzyć wszystkie parametry w Slavonskim Brodzie. Będzie ona funkcjonować od września, do czasu powstania stałej stacji monitoringu.

- Poprzez kontakty z nowym dyrektorem Nesto grupa z Zagrzebia, przedstawicielami rafinerii Brod i z grupą roboczą ustanowioną pomiędzy BiH i Chorwacją, ustalana jest modernizacja rafinerii Brod, która powinna zostać przyspieszona, ogłosił Chorwacki Minister Środowiska.

Porozumienie w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Chorwacji i BiH powinno być głównym porozumieniem dla regulacji stosunków.

- Porozumienie jest w trakcie uchwalania na poziomie entitetów w BiH, a kiedy się to zakończy nastąpi podpisywanie, powiedział minister Zmajlović.

W pierwszej połowie roku dane na temat zanieczyszczenia powietrza przedstawiła Sonja Bagić z Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego (DHMZ). We wnioskach była informacja, że zgodnie z obowiązującymi normami w Slavonskim Brodzie nie ma żadnego zanieczyszczenia, które mogłoby mieć zły wpływ na zdrowie mieszkańców.

Źródło: indikator.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE