Home / Nauka / Nabór tekstów do Studenckich Zeszytów Naukowych IFS UJ
Źródło: http://www2.filg.uj.edu.pl/ifs/kns/zeszyty.html
Źródło: http://www2.filg.uj.edu.pl/ifs/kns/zeszyty.html

Nabór tekstów do Studenckich Zeszytów Naukowych IFS UJ

STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE IFS UJ

Nabór tekstów do numeru szóstego!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obszarem Słowiańszczyzny południowej i zachodniej (z wyłączeniem Polski) do nadsyłania tekstów do szóstego numeru naszego pisma! Jesteśmy otwarci na artykuły z każdej dyscypliny naukowej – od literaturoznawstwa, przez językoznawstwo, historię, nauki polityczne, po różnego rodzaju materiały kulturoznawcze. Prace naukowe o maksymalnej objętości 12 stron wraz z bibliografią i przypisami należy nadsyłać do 15 października 2014 roku. Artykuły powinny być opatrzone opinią pracownika naukowego w stopniu przynajmniej doktora według formularza dostępnego na naszej stronie:
www2.filg.uj.edu.pl/ifs/kns/pdf/formularz_recencyjny.doc

Podstawowe wymagania dotyczące tekstów:
– czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, tytuł artykułu: Times New Roman 14 pkt., margines 2,5 cm, wyjustowany, nieformatowany (bez twardych spacji!), cytaty w cudzysłowie polskim;
– przypisy: na dole strony, czcionka Times New Roman 10 pkt., obowiązują skróty łacińskie (ibidem, idem, op. cit, passim, itd.), interlinia 1;
– bibliografia uporządkowana alfabetycznie nazwiskami, bez numeracji pozycji, bez podawania nazwy wydawnictwa;
– plik powinien być w formacie doc bądź docx – inne formaty będą odrzucane.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi redagowania tekstu, bowiem uległy one zmianie:
http://www2.filg.uj.edu.pl/ifs/kns/pdf/zasady.pdf

Zapraszamy także do lektury poprzednich numerów Studenckich Zeszytów Naukowych IFS UJ, które znajdują się w formie elektronicznej w zakładce:
http://www2.filg.uj.edu.pl/ifs/kns/zeszyty.html

Wszelkie pytania i gotowe artykuły prosimy nadsyłać na adres mailowy: zeszyty.knsuj@gmail.com

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE