Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Nagroda dla macedońskich celników

Nagroda dla macedońskich celników

Macedońska administracja celna została nagrodzona medalem honoru i wdzięczności za udział w międzynarodowej operacji „Załatajmy dziurę ozonową II” oraz za wkład i zaangażowanie w zapobieganie nielegalnemu handlowi substancjami zubożającymi warstwę ozonową.

Nagroda została przyznana na posiedzeniu w sprawie współpracy między administracjami celnymi państw z Europy i Centralnej Azji, które odbyło się między 9 a 11 października w Stambule i zostało zorganizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Promowanie współpracy regionalnej na rzecz zwiększenia kontroli handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową”.

Oprócz Administracji Celnej Republiki Macedonii nagrody za wkład i zaangażowanie w zapobieganie nielegalnemu handlowi substancjami zubożających warstwę ozonową otrzymała także Federacja Rosyjska, Serbia, Turcja, Uzbekistan, Chiny, Unia Europejska, Finlandia i Kirgistan.

Źródła: kurir.mk, press24.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE