Home / Bałkany / Bułgaria / Najnowsze dane dotyczące kondycji młodych ludzi w Bułgarii
Huge crowd

Najnowsze dane dotyczące kondycji młodych ludzi w Bułgarii

Ponad 30% młodych Bułgarów zadeklarowało, że w najbliższym czasie planuje emigrację – wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Marketingu i Społeczeństwa na zlecenie bułgarskiego Ministerstwa Młodzieży i Sportu. Ankiety dotyczyły postaw młodych ludzi wobec wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i szukania zatrudnienia.

Połowa osób, która planuje wyjazd z kraju, nie zna żadnego języka obcego bądź włada nim na poziomie podstawowym, do tego nigdy nie była zagranicą bądź wyjechała jedynie na wakacje do jednego z sąsiednich państw. Aż 94% z ankietowanych nie uczestniczyło w żadnym międzynarodowym programamie bądź wymianie zagranicznej.

Badania pokazują, że młodzi ludzie nie wiedzą, a prawdopodobnie nawet nie chcą się dowiedzieć, jak w sposób wartościowy wykorzystywać czas wolny. 2/3 spośród ankietowanych dysponuje czasem wolnym, jednak nie wykorzystuje go na naukę, sport czy poszerzanie własnych kwalifikacji.

Młodzi Bułgarzy na zaawansowanym poziomie posługują się komputerem i korzystają Internetu, jednak nie ma to związku z poszerzaniem kwalifikacji, kształceniem się czy uczestnictwem w różnego rodzaju programach.

– Obraz, który wyłania się z zebranych danych, nie jest optymistyczny. Państwo musi zacząć ściślej pracować nad włączeniem młodych do społeczeństwa i w życie zawodowe. Bułgaria jest na pierwszym miejsce w Europie, jeżeli chodzi o poziom NEET, czyli liczby osób, które nie pracują, nie uczą się i nie dokształcają, wynosi on 22,6%, kiedy średnia w Unii Europejskiej jest na poziomie 12%. – stwierdziła bułgarska wiceminister ds. młodzieży Kalina Kamenowa.

3/4 młodych nie interesuje się politykę, a niewiele ponad 1/4 uczestniczyło w wyborach. Odnotowano natomiast wysoki odsetek osób, które uczestniczą w działalności charytatywnej, jednak większość czyni to poprzez smsy, a nie przez wolontariat bądź udział w strukturach konkretnych organizacji.

Poniżej podajemy najbardziej niepokojące dane z badań:

 • 67% młodych ludzi dysponuje czasem wolnym, ale:
  • 77% nie zamierza uczestniczyć w dodatkowych kursach czy zdobywać dodatkowe umiejętności;
  • 98% nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;
  • 52% twierdzi, że zakończyło już swoją edukację;
  • 63% nie uprawia sportu;
  • 69% nie czyta książek.
 • 33% żyje się trudno bądź wiążę koniec z końcem, ale:
  • 51% nie pracuje;
  • 62% spośród bezrobotnych nie zarejestrowało się z Urzędzie Pracy;
  • 4% zaczęło własny biznes.
 • 91% korzysta z Internetu, ale:
  • 50% nie wie, że ma dostęp do bezpłatnych kursów dokształcających i programów finansujących młode firmy;
  • 81% nie wie o programie Europejska Gwarancja Młodzieży;
  • 57% szuka pracy poprzez znajomości bądź rodzinę.
 • 65% młodych ludzi optymistycznie myśli o przyszłości, ale:
  • 35% uważa, że demokracja nie jest odpowiednim ustrojem dla Bułgarii;
  • 30% wierzy, że Bułgaria czerpie korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej;
  • 75% nie interesuje się polityką;
  • 28% nie uczestniczy w wyborach;
  • 10% sprzedało swój głos w ciągu wyborów.
 • 57% uczestniczył w kampaniach charytatywnych, ale:
  • 7,5% jako wolontariusze;
  • 98% nie byli członkami żadnej organizacji;
  • 92% nie uczestniczyli bezpośrednio w żadnych akcjach lub kampaniach.

Źródło: dnevnik.bg

About Krzysztof Popek

Doktorant historii i student filologii bułgarskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zafascynowany XIX-wiecznymi Bałkanami, psami corgi Elżbiety II oraz czarną kawą.
KOMENTARZE