Home / Bałkany / Macedonia / Narodowy Bank Macedonii obniżył stopę procentową do 3,5%

Narodowy Bank Macedonii obniżył stopę procentową do 3,5%

kamata-trtmacedonian.com

9 stycznia, Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Macedonii, podjęła decyzję o obniżeniu głównej stopy referencyjnej o 0,25 punktu proc., tj. do 3,5%. Tego samego dnia stopy procentowe obniżyła również polska Rada Polityki Pieniężnej (RPP) o 25 pp, do 4,00%. Ma się to przyczynić do złagodzenia warunków kredytowych i wzrostu aktywności gospodarczej. Niestety oznacza również mniejsze wpływy z oszczędności.

NBRM, podobnie jak polska RPP nie wyklucza dalszego łagodzenia polityki monetarnej.

Przyczyną obniżek stóp w obydwu krajach, jest przede wszystkim spowolnienie gospodarcze, ale też spadek ryzyka inflacyjnego. W wyniku słabego wzrostu PKB w 2012 r. w obu krajach doszło do zmniejszenie aktywności na rynku kredytowym.

Podczas posiedzenia macedońskiej RPP, rozpatrywano sytuację na rynku makro. Przewiduje się, że spadek inflacji będzie postępować, rosnąć będzie też wydatkowanie rezerw walutowych. Pomimo poprawy sytuacji gospodarczej w III kwartale 2012 r., rodzima gospodarka wciąż pozostaje w stagnacji.

Jako główne ryzyko makroekonmiczne w nadchodzącym okresie dalej wskazuje się na ewentualne pogorszenie globalnych nastrojów i niepewności co do przenośnego efektu inflacyjnego.

Mimo niskich stóp procentowych w Macedonii wsparcie kredytowe dla macedońskiej gospodarki jest relatywnie niskie. Dzieje się tak, gdyż banki wykazują daleko idącą powściągliwość w udzielaniu kredytów. Z kolei dużym zainteresowaniem cieszą się depozyty. W grudniu odnotowano najwyższy ruch w depozytach, w całym 2012 r., a w perspektywie całego roku rynek depozytów międzybankowych odnotował wzrost, aż o 32%.

Źródła: tocka.com.mk, faktor.mk, plusinfo.mk, waluty.onet.pl

About Justyna Irla

KOMENTARZE