Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Narodowy Plan Rozwoju Czarnogóry do 2016 roku

Narodowy Plan Rozwoju Czarnogóry do 2016 roku

Novac.pobjeda.me

Na realizację Narodowego Planu Rozwoju Czarnogóry do 2016. roku przygotowanego przez Ministerstwo Finansów przewidziano sumę w wysokości 1,47 mld EUR.

Udział budżetu państwowego w kosztach potrzebnych do zrealizowania założonego planu ma wynieść 820 mln EUR, czyli prawie 56%. Pozostała część wydatków ma zostać pokryta funduszami unijnymi, dotacjami i kredytami.

W projekcie podaje się, że najbardziej wartościowymi zasobami Czarnogóry są zasoby naturalne, które trzeba wykorzystać do produkcji energii.

– Słońce, wiatr i biomasa są bezpośrednio dostępnymi elementami krajowej produkcji, które mogłyby złagodzić obecną zależność od energii importowanej. Rozwój odnawialnych źródeł energii może stać się jedną z podstaw rozwoju gospodarki Czarnogóry. Efektywność energetyczna musi zostać poprawiona – przywołuje się w planie.

Chociaż turystyka znacząco przyczynia się do wzrostu poziomu PKB, wciąż nie może osiągnąć wartości charakterystycznych dla poprzednich okresów. Rozwój turystyki jako całości wymaga połączenia z regionalnymi i międzynarodowymi sieciami. Ponadto dla rozwoju gospodarczego niezbędne są zmiany w sektorze budownictwa, transportu, infrastruktury oraz ochrony środowiska.

 

Podstawowym celem Narodowego Planu Rozwoju jest poprawa jakości życia obywateli Czarnogóry w dłuższej perspektywie czasu. Plan powinien przyczynić się do wzrostu poziomu PKB o 3-4%, obniżenia deficytu finansów publicznych i osiągnięcia zrównoważonego budżetu do 2016 roku, jak również zakłada się zmniejszenie udziału w gospodarce tzw. szarej strefy o 50%.

 

Źródła: pobjeda.me, portalanalitika.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE