Home / Społeczeństwo / Nastroje społeczne Kosowian – raport UNDP

Nastroje społeczne Kosowian – raport UNDP

 

Poziom zaufania Kosowian do instytucji publicznych nie jest wysoki, dla wielu są one źródłem korupcji i bezrobocia. Niezależnie od tego, wzrosło zaufanie do rządu i premiera Thaçiego, spadło natomiast zaufanie do prezydent Jahjagi  – wynika z raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Public Pulse Report, który obrazuje stosunek kosowskiego społeczeństwa do sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju, został opracowany na podstawie sondażu przeprowadzonego pod koniec września i w październiku br., w którym ankietowanych zostało 1290 Kosowian, mających ponad 18 lat. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele obu płci ze wszystkich gmin kosowskich. Na pytania odpowiedziało 830 Albańczyków, 230 Serbów oraz 230 przedstawicieli innych mniejszości w Kosowie. Ostatni taki raport był przeprowadzony w kwietniu br.

 

Wzrosło zadowolenie z pracy rządu i premiera

UNDP obliczyło wskaźniki demokratyzacji oraz zaufania do gospodarki społeczeństwa kosowskiego. Oba mogły osiągnąć od 0 do 3. Wskaźnik demokratyzacji w październiku br. wyniósł 0,89, osiągając najniższą wartość od listopada 2010 r. Wśród mężczyzn wyniósł on 0,91, natomiast wśród kobiet – 0,87. Tymczasem wskaźnik zaufania do gospodarki wzrósł z 0,79 w listopadzie 2011 r. do 0,82 w październiku 2012 r. Wśród mężczyzn wskaźnik wyniósł 0,78, natomiast wśród kobiet – 0,87.

Oba wskaźniki osiągnęły wartość niższą niż 1,5, co oznacza, że mieszkańcy Kosowa nie oceniają dobrze procesów demokratyzacji oraz rozwoju gospodarczego w Kosowie. Tylko 27% Kosowian jest zadowolonych z pracy rządu i premiera, porównując jednak z kwietniem br., poziom zadowolenia z pracy rządu wzrósł o 6 p.p., natomiast poziom zadowolenia z pracy premiera – o 4 p.p. Wzrósł także odsetek zadowolonych z pracy sądów – z 18% w kwietniu do 24% w październiku br.

Nie zmienił się znacząco poziom zadowolenia z pracy parlamentu oraz prokuratury, o 3 p.p. od kwietnia br. spadł natomiast poziom zadowolenia z pracy przewodniczącego parlamentu, a o 7 p.p. poziom zadowolenia z pracy prezydent Kosowa.

 

Bezrobocie największym problemem Kosowa

Aż 72% mieszkańców Kosowa uważa, że bezrobocie jest największym problemem w kraju. 20% uważa, że większym problemem jest bieda, natomiast 8% twierdzi, że są nim wysokie ceny.

83% ankietowanych twierdzi, że głównymi czynnikami, wpływającymi na zatrudnienie w sektorze publicznym są związki rodzinne (42%), łapówki (19%), członkostwo w partii politycznej (16%) i znajomości (8%). Tylko 13% ankietowanych wierzy, że na znalezienie pracy mają wpływ wykształcenie, doświadczenie zawodowe i szkolenia zawodowe.

 

Korupcja powszechna w Kosowie

Większość Kosowian przyznaje, że problem korupcji istnieje w Kosowie, jednak aż 82% ankietowanych zadeklarowało, że nie znaleźli się w sytuacji, kiedy pracownik państwowy domagał się łapówki za wykonanie jakiejś usługi. Tylko 11% przyznało, że zdarzyła im się taka sytuacja, z których 7% zadeklarowało, że dało łapówkę. 59% ankietowanych o istnieniu korupcji wie z mediów, 23% słyszało o tym od bliskich i przyjaciół.

Odsetek Kosowian, którzy twierdzą, że korupcja jest obecna w instytucjach państwowych wzrósł od kwietnia br. Za instytucje, w których korupcja jest najbardziej rozprzestrzeniona, ankietowani uznali Kosowską Korporację Energetyczną (54%, wzrost o 6 p.p. od kwietnia br.), instytucje oferujące usługi medyczne (52%, wzrost o 9 p.p.) oraz urzędy celne (50%, wzrost o 7 p.p.).

 

Wzrósł poziom poczucia bezpieczeństwa

Poziom poczucia bezpieczeństwa wśród Kosowian stale rośnie. 84% z nich czuje się bezpiecznie na zewnątrz, podczas gdy w czerwcu 2011 r. odsetek ten wynosił 62%. Jeśli chodzi o relacje między policją a społeczeństwem, 67% Kosowian określa je jako dobre lub bardzo dobre, a tylko 7% twierdzi, że są złe lub bardzo złe. Wśród Serbów natomiast, odsetek ten jest znacznie wyższy i wynosi 45%, notując znaczny wzrost od kwietnia 2012 r., w którym wynosił 37%.

Za czynniki najbardziej zagrażające swoim rodzinom, Kosowianie określili: kradzież (37%), ubóstwo (20%), zanieczyszczenie środowiska (5%) oraz rabunki i wypadki drogowe (4%). Mniej niż 1% mieszkańców czuje się zagrożonych porwaniami, handlem ludźmi, oszustwami i posiadaniem broni.

 

Raport dostępny jest na stronie internetowej UNDP w języku angielskim, albańskim i serbskim.

 

Źródła: koha.net, gazetaexpress.com, zeri.info

About Maria Reptowska

KOMENTARZE