Home / Bałkany / Czarnogóra / Niekorzystne trendy na rynkach światowych powodem mniejszego zainteresowania inwestorów Czarnogórą
pkcg - privrednakomora.me

Niekorzystne trendy na rynkach światowych powodem mniejszego zainteresowania inwestorów Czarnogórą

Niekorzystne trendy w strefie euro i niepewność na rynkach finansowych miały wpływ na zmniejszenie zainteresowania zagranicznych inwestorów Czarnogórą – ocenia Czarnogórska Izba Gospodarcza (PKCG).

Kierownik Sektora ds. Analiz i Badań PKCG Nina Drakić przypomina, że recesja w strefie euro, która charakteryzowała ubiegły rok miała negatywny wpływ na popyt i bezpośrednie inwestycje zagraniczne we wszystkich krajach regionu, a sroga zima i susza zaszkodziły rolnictwu i wpłynęły negatywnie na wymianę handlowa i ogólną aktywność ekonomiczną.

W ubiegłym roku Czarnogóra zanotowała wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych (SDI) – ich wartość w 2012 r. wyniosła 453,6 mln EUR i była o 16,6% większa niż w roku 2011. Jednakże  w okresie od stycznia do kwietnia br. suma bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła 82,6 mln EUR i była o 11,1% mniejsza niż w analogicznym okresie ub.

Biorąc pod uwagę znaczenie inwestycji zagranicznych dla wzrostu gospodarczego i rozwoju ekonomicznego kraju PKCG na posiedzeniu rady nadzorczej analizowała możliwości i sposoby aktywizacji inwestycji. Przygotowano dokumenty w których ustalono kluczowe założenia dla rozwoju przedsiębiorczości na szczeblu krajowym i lokalnym z celem stworzenia korzystnego klimatu dla inwestycji zagranicznych.

Przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez zastosowanie odpowiednich zachęt dla inwestorów powinno przyczynić się zwiększeniu produkcji przemysłowej zastąpieniu importu i poszerzy propozycję artykułów eksportowych i uczyni je konkurencyjnymi na rynku międzynarodowym

Na poziomie krajowym podejmowane środki będą skierowane przede wszystkim na rozwój mniej rozwiniętych obszarów, a obejmują preferencje podatkowe, udogodnienia prawne, jak i subwencje dla firm zatrudniających osoby długotrwale bezrobotne. Także specjalne strefy ekonomiczne, jako szczególna forma organizowania aktywności ekonomicznej, otwierają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w preferencyjnych warunkach, co powinno przyczynić się do rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw produkcyjnych, zwiększenia zatrudnienia, szczególnie w mniej rozwiniętych gminach, zwiększenia eksportu i zbilansowania sektora przedsiębiorstw.

Jak podaje Czarnogórska Izba Gospodarcza, gminy Berane i Kolašin już otworzyły specjalne strefy ekonomiczne, a do 2016 r. planowane jest utworzenie podobnych stref ekonomicznych także w Podgoricy, Cetinju, Nikšiciu i Barze. Również wiele innych gmin wyznaczyło lokalizacje, w których inwestorzy będą mogli prowadzić biznes na preferencyjnych warunkach. W obrębie specjalnych stref ekonomicznych planowane są inwestycje w produkcję żywności, branżę przetwórczą, transport i logistykę, działalność naukowo – badawczą, przepływ informacji i komunikację.

Turystyka jako strategiczna gałąź gospodarki przedstawia dodatkowy potencjał inwestycyjny, ponieważ według planu prywatyzacyjnego na bieżący rok zdefiniowano 30 lokalizacji, których waloryzacja jest przewidziana jeszcze w tym roku. Można oczekiwać, że masowa turystyka w najbliższej przyszłości dalej będzie obecna  w Czarnogórze, ale rozwój tej gałęzi gospodarki jest zorientowany na rozwój ekskluzywnej turystyki, który obejmuje budowę marin dla luksusowych jachtów, rozwijanie terenów golfowych, oraz budowę hoteli o standardzie cztero- i pieciogwiazdkowym.

Przedsiębiorcy wskazują, że konieczne są także dalsze wysiłki mające na celu sprawdzanie realizacji umów kupna – sprzedaży w atrakcyjnych lokalizacjach, a także umożliwienie w tych miejscach nowych inwestycji, jeżeli warunki z poprzednich umów nie zostały właściwie wypełnione. Także polityka fiskalna powinna działać w kierunku ustanowienia preferencyjnych stawek podatkowych dla obiektów prowadzących działalność i i odrębnych stawek dla obiektów takiej działalności nie prowadzących.

PKCG w od początku roku realizowała liczne projekty mające na celu poprawę klimatu biznesowego w Czarnogórze, wzmacniania współpracy międzynarodowej w zakresie ekonomii, czym w istotny sposób przyczyniła się także do przyspieszenia integracji euroatlantyckiej kraju.

Źródło: portalanalitika.me, portalanalitika.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE