Home / Gospodarka / Handel / Niemcy głównym partnerem handlowym Serbii

Niemcy głównym partnerem handlowym Serbii

Z raportu Państwowego Urzędu Statystycznego Serbii wynika, że najważniejszym partnerem handlowym Serbii i jednym z najważniejszych partnerów inwestycyjnych kraju są Niemcy. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku eksport towarów wyniósł 858,4 mln USD, a wartość towarów importowanych wyniosła 1,38 mld USD. Ważnym rynkiem eksportowym Serbii jest również Wielka Brytania (710 mln USD), Włochy (652 mln USD), Rumunia (636 mln USD) i Rosja (531, 8 USD). Wśród najważniejszych towarów eksportowanych na rynkach zagranicznych królują maszyny i urządzenia oraz środki transportu.

Wymiana handlowa Serbii z państwami Unii Europejskiej stanowi ponad połowę ogółu obrotów handlowych państwa. W dalszym ciągu Serbia odnotowuje nadwyżkę w wymianie handlowej z krajami Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA). Głównym towarem eksportowym są produkty rolno-spożywcze, wartość sprzedaży wyniosła 878,1 mln USD.

 

Źródło: e-novine.com, mondo.rs

 

About Karolina Maciaga

KOMENTARZE