Home / Gospodarka / Handel / Niemcy największym partnerem handlowym Macedonii

Niemcy największym partnerem handlowym Macedonii

Łączna wartość eksportu z Republiki Macedonii w okresie od stycznia do kwietnia 2012 roku wyniosła 1,2 mld USD, a importu 2, 08 mld USD. Wskaźnik pokrycia importu eksportem osiągnął poziom 58,8%, deficyt handlowy zaś 859 mln USD, podał Państwowy Urząd Statystyczny.

Wymiana handlowa według produktów pokazuje, że największy udział w eksporcie miały katalizatory na wspornikach z metali szlachetnych lub ich stopów, wyroby z żelazo-niklu, produkty przetwórstwa ropy naftowej, wyroby z żelaza i stali (wyroby walcowane) i odzież. Importowano przede wszystkim platynę i jej stopy, ropę naftową, gaz ziemny oraz energię elektryczną.

W okresie między styczniem a kwietniem największe znaczenie w eksporcie miały państwa członkowskie UE (63,6%) i kraje Bałkanów Zachodnich (23,9%), a w imporcie kraje UE (56,2%) i kraje rozwijające się (25,5%). W oparciu o całkowitą wielkość obrotów handlu zagranicznego najważniejszymi partnerami handlowymi Republiki Macedonii były Niemcy, Grecja, Serbia, Wielka Brytania, Bułgaria (45,8% całkowitego obrotu zagranicznego Macedonia realizowała właśnie z tymi krajami).

Źródła: kurir.mk, plusinfo.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE