Home / Gospodarka / Niemcy wspierają działalność rękodzielniczą w Albanii

Niemcy wspierają działalność rękodzielniczą w Albanii

Źródło: aida.gov.al

Zatrudnienie na prowincji i utrzymanie albańskiej tradycji rękodzielniczej będzie celem projektu finansowanego przez niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit, GIZ). Projekt, który będzie wspierany także przez albańską Agencję Rozwoju Inwestycji (Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, AIDA) oraz gminę miasta Korça ma na celu nie tylko pomoc lokalnym wytwórcom w zakładaniu działalności gospodarczej, ale również zwiększenie samozatrudnienia i rozwój albańskiej tradycji.

Organizowany po raz pierwszy ogólnoalbański konkurs na lokalną pamiątkę ma przyciągnięcie inwestycji w regionie i zwiększenie jego atrakcyjności. Koordynatorka programu Julia Sinanaj wylicza trzy główne cele konkursu: zwiększenie produkcji pamiątek, zwiększenie samozatrudnienia głównie na terenach wiejskich oraz podkreślenie tożsamości narodowej.

Ogólnoalbański konkurs na lokalną pamiątkę jest otwarty dla każdego zainteresowanego powyżej 18-tego roku życia. Zgłoszenia można nadsyłać do końca stycznia. Prace konkursowe oceniać będzie grupa specjalistów, którzy następnie utworzą listę rankingową nadesłanych projektów.

GIZ będzie wspierać finansowo nie tylko realizację projektów, ale również pomoże założyć działalność zwycięzcy projektu. Finansowanie tej inicjatywy początkowo obejmie trzech wykonawców na podstawie przedstawionych projektów. Najlepszy projekt dostanie dofinansowanie w wysokości ALL 3,5 mln (EUR 25 tys.), drugi w kolejności otrzyma ALL 2 mln (EUR 14 tys.) i trzeci ALL 1,25 mln (EUR 9 tys.).

W późniejszym okresie przewiduje się zwiększenie finansowania dla sektora. Ponadto przewidziano również szkolenia dla lokalnych wytwórców, które obejmą wykłady na temat historii i kultury albańskiej, jak i najnowszych technik wytwórczych. Dziś większość sprzedawanych pamiątek pochodzi z importu; oczekuje się, że inwestycje w tym sektorze wpłyną na wzrost produkcji krajowej, zwłaszcza związanej z tradycyjnymi motywami albańskimi.

 

Źródło: Shekulli, AIDA

About Marta Kolczynska

KOMENTARZE