Home / Kultura / Niewiarygodne odkrycia archeologiczne we wschodniej Serbii
archeologia-grid3.rs

Niewiarygodne odkrycia archeologiczne we wschodniej Serbii

Autorka: Aleksandra Szmurlik

W Bańskim Polu w Brestovačkiej Banji, niedaleko Boru, znaleziono ślady z okresu starożytności, a także z epoki żelaza i brązu. Znalezisko z prehistorii odkryte we wschodniej Serbii potwierdza, że już w drugim tysiącleciu przed naszą erą ludzie zajmowali się metalurgią. Odkryte przedmioty z pierwszego i drugiego tysiąclecia p.n.e., a także pozostałości metalicznego żużlu potwierdzają, iż to społeczeństwo zajmowało się metalurgią. „Ružana” (tak nazywa się znalezisko) to wielowarstwe odkrycie archeologiczne, które świadczy o trzech epokach.

– Wschodnia Serbia jest miejscem bardzo znaczącym dla okresu prehistorii, tu po raz pierwszy w Europie zaczęto zajmować się górnictwem i hutnictwem miedzi. Trwało to także w czasie epoki brązu. Dlatego na tym terenie znajdziemy wiele osad z epoki brązu, które miały wyłącznie funkcje górnicze i hutnicze, i zajmowały się przetwórstwem miedzi i brązu – opowiadał dr Alexander Kapuran, współpracownik naukowy z Instytutu Archeologii w Belgradzie. Kapuran ujawnił, że znaleziono wiele monet z epoki brązu, a także ceramikę charakterystyczną dla czasów starożytnych, a także przedmioty ze starego okresu epoki żelaza, około tysiąc lat p.n.e. oraz z epoki brązu i to te najstarsze przedmioty są szczególnie interesujące dla zajmujących się badaniami naukowców.

– Wykryliśmy nowy obiekt, nie wiemy, czy to jest tylko jaskinia, czy może grób, bogaty w materiały archeologiczne. Znaleźliśmy kawałki ceramicznych naczyń, narzędzi kamiennych, ale co najważniejsze dużo żużla metalicznego – komentował odkrycie Igor Jovanović, archeolog i kustosz Muzeum Górnictwa i Hutnictwa w Borze.

Badania prowadzono w dwóch etapach, w lipcu i drugiej połowie sierpnia. Znalezione przedmioty trafią do archeologów z Muzeum w Borze i do ekspertów z Instytutów Archeologii w Belgradzie i Londynie oraz Wydziału Technicznego w Borze.

W pobliżu odkrycia znajduje się jeszcze kilka obiektów z epoki brązu. Odnaleziona została m.in.  nekropolia Trnjane koło Brestovačkiej Banji, gdzie chowano górników z tamtego okresu oraz zabytki –  Hajdučka česma i Borsko jezioro.

Źródło: dominomagazin.com

KOMENTARZE