Home / Gospodarka / Niższe bezrobocie w Serbii

Niższe bezrobocie w Serbii

Stopa bezrobocia pod koniec października 2012 r. wynosiła 22,4 proc., co oznacza iż była niższa w porównaniu z danymi z kwietnia z tegoż roku, kiedy wyniosła 25,5 proc, podaje serbski Państwowy Instytut Statystyczny (Republički zavod za satistiku).

Według tych danych, bezrobocie było najwyższe w Autonomicznej Prowincji Wojwodina i wynosiło 25,7 proc.; w regionie południowej i wschodniej Serbii – 23,8 proc., w Szumadii i zachodniej Serbii – 20,3 proc., a najniższe w okręgu belgradzkim, gdzie wynosiło 20,1 proc.

Natomiast dane dotyczące poziomu zatrudnienia sytuują region Szumadii i zachodniej Serbii na czele. Tam wskaźnik zatrudnienia był najwyższy i wynosił 40,3 proc. Na drugim miejscu znalazł się Belgrad – 35,8 proc. A dalej: region południowej i wschodniej Serbii, gdzie wskaźnik zatrudnienia wyniósł 35,1 proc. oraz, na końcu, Wojwodina – 34,9 proc.

Stopa bezrobocia z października 2012 r. jest o 3,1 proc. niższa w stosunku do danych z kwietnia 2012, podczas gdy zatrudnienie notuje wzrost o 2,4 proc. Stopa bezrobocia z październiku 2012 r. obniżyła się o 1,3 proc. w stosunku do danych z października 2011 r., natomiast wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 1,4 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2012 r., w próbie uczestniczyło około 8 tys. gospodarstw domowych. Zebrano informacje dotyczące charakterystyki demograficznej każdego z podmiotów, a w przypadku osób w wieku powyżej 15 lat zebrano także informacje dotyczące ich aktywności zawodowej. Łącznie przebadano 22 705 ankietowanych, a w przypadku 20 072 osób zebrano informacje dotyczące aktywności zawodowej.

Źródło: gdeinvestirati.com, tanjug.rs

About Agnieszka Prykiel

KOMENTARZE